Sune Olsson Åkeri AB

0702177055 Skicka e-post

Vår affärsidé

Sedan 1950 har Sune Olsson Åkeri bedrivit transporter av lantbruksdjur med hög fokus på djurvälfärd, kvalitet och service. Vårt fokus ligger alltid på djuren och miljön. Våra fordon är alltid skräddarsydda efter våra önskemål med särskilt höga krav på djurens välbefinnande och våra medarbetares säkerhet.
Kundfokus, kvalitet och erfarenhet är våra tre ledord.


Antal fordon

En modern fordonspark
7

Antal anställda

Hur många är vi?
9

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 7st - 78%
Antal kvinnor - 2st - 22%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Övrigt - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov