SVANVIKS TRANSPORT AB

0732709071 Skicka e-post

Svanviks Transport ska vara det självklara valet för samarbetspartners som söker hållbar kvalitet och goda affärsrelationer inom transport och logistik.

Vi utvecklas löpande med och för våra kunder för att erbjuda enkla och flexibla alternativ på den logistiska marknaden.

Svanviks Transport är ett ärligt och ansvarstagande företag som värnar om kompetens hos och omtänksamhet om våra medarbetare samt gentemot våra kunder. Våra medarbetare är vår största tillgång och vårat varumärke ut mot kunderna.

Antal fordon

En modern fordonspark
5

Antal anställda

Hur många är vi?
9

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 8st - 89%
Antal kvinnor - 1st - 11%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 100%
Ansvar
Arbetsrättsliga villkor
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Våra anställda har sjukvårdsförsäkring

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no