Svenljunga Fjärrtransport Ab

0706587301 Skicka e-post

Svenljunga Fjärrtransport AB utför fjärrtransporter i södra och mellersta Sverige. Vi erbjuder våra kunder en transportlösning där kvalitet, service och miljö står i fokus. Målsättningen är att våra kunder ska vara nöjda med hela transportlösningen efter avslutat uppdrag.

Antal fordon

En modern fordonspark
1

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Rutin för krishantering
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no