Svensk Tanktransport AB

0766316050 Skicka e-post

Svensk Tanktransport AB utför transporter av i huvudsak slam och olja och skall utifrån egna resurser och förutsättningar i sin verksamhet arbeta med ständiga förbättringar utifrån kvalitets-, miljö-.arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsperspektiv. Vi skall aktivt verka för ökad trafiksäkerhet samt förebygga föroreningar från vår verksamhet med fokus på de luftmissioner som våra fordon förorsakar. Vår ambition är att utifrån företagets resurser använda bästa möjliga teknik och vid varje tillfälle följa tillämpliga laga, förordningar och kundkrav. Vår viktigaste resurs, personalen, ska ha en god arbetsmiljö och uppleva sitt arbete och som meningsfullt, positivt och stimulerande.

Antal fordon

En modern fordonspark
15

Antal anställda

Hur många är vi?
20

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 19st - 95%
Antal kvinnor - 1st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no