Swerock AB

+46 431 44 96 30

Vår affärsidé

Genom engagerade medarbetare och lokal närvaro ska Swerock vara den mest innovativa, kunniga och pålitliga producenten av produkter och tjänster för bygg- och anläggningsmarknaden och därmed kundens första val.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 0 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
241

Antal anställda

Hur många är vi?
896

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 752st - 84%
Antal kvinnor - 144st - 16%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Uppförandekoden innehåller även jämställdhetspolicy, Diskrimineringspolicy, Socialt ansvarstagande, Integritetspolicy.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning:
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Företaget jobbar med hållbarhetsfrågor genom att integrera dessa i vår affärsplan.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning:
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov