Swerock AB

+46 431 44 96 30

Genom engagerade medarbetare och lokal närvaro ska Swerock vara den mest innovativa, kunniga och pålitliga producenten av produkter och tjänster för bygg- och anläggningsmarknaden och därmed kundens första val.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
243

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
241

Antal anställda

Hur många är vi?
896

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 206 (0.5%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 752st - 84%
Antal kvinnor - 144st - 16%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Uppförandekoden innehåller även jämställdhetspolicy, Diskrimineringspolicy, Socialt ansvarstagande, Integritetspolicy.

Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Övrig information

När det gäller begreppet hållbarhet har vi valt att integrera detta i allt vi gör, därför har vi ingen separat hållbarhetspolicy utan enbart en miljöpolicy.

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no