Swerock AB

+46 431 44 96 30

Vår affärsidé

Genom engagerade medarbetare och lokal närvaro ska Swerock vara den mest innovativa, kunniga och pålitliga producenten av produkter och tjänster för bygg- och anläggningsmarknaden och därmed kundens första val.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 0 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
241

Antal anställda

Hur många är vi?
896

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 752st - 84%
Antal kvinnor - 144st - 16%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Uppförandekoden innehåller även jämställdhetspolicy, Diskrimineringspolicy, Socialt ansvarstagande, Integritetspolicy.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Företaget jobbar med hållbarhetsfrågor genom att integrera dessa i vår affärsplan.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov