Sydschakt ekonomisk förening

042162050 Skicka e-post

Vår affärsidé

Uthyrning av entreprenadmaskiner och lastbilar - Med kunden i fokus och god gemenskap vara förstahandsvalet i Skåne. Entusiasm och framtidstro driver Sydschakt framåt med samma ledord som 1973, Säkerhet-Miljö-Kvalitét.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 0 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer

Antal anställda

Hur många är vi?
11

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 7st - 64%
Antal kvinnor - 4st - 36%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 5%
Bygg- & anläggning - 85%
Jordbrukstransporter - 5%
Distribution - 5%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Värdegrund / Code of conduct
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov