Tabergs Åkeri AB

036-354680 Skicka e-post

Tabergs Åkeri ska genom väl genomfört arbete, bra utrustning och kompetenta chaufförer få nöjda kunder och god vinst som ska användas för fortsatt stadigt växande och utveckling av företaget samt kontinuerlig investering i ny utrustning.

Antal fordon

En modern fordonspark
13

Antal anställda

Hur många är vi?
18

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 16st - 89%
Antal kvinnor - 2st - 11%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Specialtransporter (tungtransporter) - 100%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no