Tomas Jonsson Åkeri i Sävar AB

+46706210728 Skicka e-post

Vi utför dagligen livsmedelstransporter på väg i Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten, samt fjärrtransporter till Dalarna.

Antal fordon

En modern fordonspark
19

Antal anställda

Hur många är vi?
25

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 22st - 88%
Antal kvinnor - 3st - 12%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Miljö- och hållbarhetspolicy
Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Tomas Jonssons Åkeri ska aktivt verka för att bidra till ett hållbart samhälle ur ett miljömässigt, etiskt och socialt perspektiv.

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no