Tommy C Andersson Transport AB

070-5666687 Skicka e-post

Vi är ett transportföretag som utför transporter inom anläggning, asfalt och bulk. Vi verkar mest lokalt och våra kunder är både företag och privatpersoner. Vi har laxåsystem på bilarna vilket innebär att vi är väldigt flexibla.

Antal fordon

En modern fordonspark
9

Antal anställda

Hur många är vi?
9

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 9st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Blandad verksamhet - 100%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Eget ansvar är en förutsättning för ett gott utfört arbete.

Miljö & klimat
Övrig information

Vi försöker att inte använda regummeringar.

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Administrationssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no