Tommy C Andersson Transport AB

070-5666687 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi är ett transportföretag som utför transporter inom anläggning, asfalt och bulk. Vi verkar mest lokalt och våra kunder är både företag och privatpersoner. Vi har laxåsystem på bilarna vilket innebär att vi är väldigt flexibla.

Antal fordon

En modern fordonspark
9

Antal anställda

Hur många är vi?
9

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 9st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Blandad verksamhet - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Administrationssystem,
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Eget ansvar är en förutsättning för ett gott utfört arbete.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Övrig information

Vi försöker att inte använda regummeringar.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov