Tord Nilssons Åkeri AB

0454-329650 Skicka e-post

Vi transporterar allt från återvinning och farligt avfall till asfalt och jordbruksprodukter. Vi erbjuder även maskintjänster och lagerhantering. Vi tar oss an stora som små uppdrag och sätter alltid kunden i fokus. Säkerhet och miljötänk är högt prioriterat.

Antal fordon

En modern fordonspark
14

Antal anställda

Hur många är vi?
20

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 18st - 90%
Antal kvinnor - 2st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Jordbrukstransporter - 40%
Miljö & renhållningstransporter - 20%
Övrigt - 40%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Övrig information

10 % regummerade däck

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Mervärden
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

FAIR TRANSPORT NIVÅ
VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no