Translast Transport AB

0498-20 56 40 Skicka e-post

AFFÄRSIDÉ & STRATEGIER

AFFÄRSIDÉ
Translast Transport AB ska med moderna rutiner för enkel administration genomföra lyft med mobilkranar, bränsletransporter och renhållningstransporter samt miljötekniskt arbete med en sådan kvalitet att vi är marknadsledande på Gotland.

Translast Transport ska enligt styrelsedirektiv arbeta för ett sunt och vinstdrivande företag.

Organisationen vid Translast Transport medför stor självständighet för alla medarbetare, vilket innebär att var och en ska känna ansvar för sitt eget arbete i syfte att främja rätt kvalitet på våra tjänster. Alla medarbetare vid Translast Transport arbetar aktivt för att minska miljöeffekterna av vår verksamhet.

STRATEGIER
Personlig service/engagemang.
Vår strävan ska vara att maximalt uppfylla kundens förväntningar och att genom personlig service, professionell hantering och en väl fungerande organisation skapa förutsättningar för att motsvara företagets kvalitets- och miljöpolicy. Verka för att kvalitetsarbetet upplevs positivt av alla medarbetare och kunder.

Antal fordon

En modern fordonspark
6

Antal anställda

Hur många är vi?
5

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 5st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 35%
Tanktransporter - 55%
Miljö & renhållningstransporter - 10%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no