Translast Transport AB

0498-20 56 40 Skicka e-post

Vår affärsidé

AFFÄRSIDÉ & STRATEGIER

AFFÄRSIDÉ
Translast Transport AB ska med moderna rutiner för enkel administration genomföra lyft med mobilkranar, bränsletransporter och renhållningstransporter samt miljötekniskt arbete med en sådan kvalitet att vi är marknadsledande på Gotland.

Translast Transport ska enligt styrelsedirektiv arbeta för ett sunt och vinstdrivande företag.

Organisationen vid Translast Transport medför stor självständighet för alla medarbetare, vilket innebär att var och en ska känna ansvar för sitt eget arbete i syfte att främja rätt kvalitet på våra tjänster. Alla medarbetare vid Translast Transport arbetar aktivt för att minska miljöeffekterna av vår verksamhet.

STRATEGIER
Personlig service/engagemang.
Vår strävan ska vara att maximalt uppfylla kundens förväntningar och att genom personlig service, professionell hantering och en väl fungerande organisation skapa förutsättningar för att motsvara företagets kvalitets- och miljöpolicy. Verka för att kvalitetsarbetet upplevs positivt av alla medarbetare och kunder.

Antal fordon

En modern fordonspark
8

Antal anställda

Hur många är vi?
5

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 5st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 35%
Tanktransporter - 55%
Miljö & renhållningstransporter - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
IT Policy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov