Transporttjänst i Blekinge AB

0709607035 Skicka e-post

Transporttjänst i Blekinge AB har sedan 1974 arbetat med transporter i Blekinge och Skåne.
Idag erbjuder vi professionella transporttjänster på uppdrag av DB Schenker som bland annat styckegods i västra Blekinge samt linjegods i Blekinge och Skåne.
Noggrannhet, punktlighet, välutbildade medarbetare och väl utförda arbeten har genom åren gett oss många nöjda referenskunder.

Antal fordon

En modern fordonspark
18

Antal anställda

Hur många är vi?
23

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 20st - 87%
Antal kvinnor - 3st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 60%
Distribution - 40%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no