Trollenäs Schakt AB

0413-575200 Skicka e-post

Vår affärsidé

Trollenäs Schakt AB består av två verksamheter, Transport och Entreprenadmaskiner.
Transporterna är inriktade på att flytta specialgods som är långt, brett, högt eller mycket tungt. Som mervärde erbjuder vi hantering av dispenser, följebilar och vägtransportledare m.m.
Entreprenadmaskiner består av 17 enheter. 6 bandgrävmaskiner, 8 hjulgrävmaskiner samt 3 st lastmaskiner. Dessa hyrs ut med erfarna maskinister till bygg & anläggningsföretag.

Antal fordon

En modern fordonspark
9

Antal anställda

Hur många är vi?
32

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 30st - 94%
Antal kvinnor - 1st - 3%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 50%
Specialtransporter (tungtransporter) - 40%
Övrigt - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Fordonskontrolls system,
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Fordonskontrolls system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov