Ulf Andersson Åkeri AB

070-5530815 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi är ett skogsåkeri med inriktning på virkestransporter där vi transporterar råvara från skogen och färdigvara till slutkund.
Rätt virke till rätt plats i rätt tid!

Antal fordon

En modern fordonspark
17

Antal anställda

Hur många är vi?
26

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 24st - 92%
Antal kvinnor - 2st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov