Vivaldi AB

08-7183000 Skicka e-post

Vår affärsidé
Vivaldi ska möta kundens ökade behov av miljöanpassade och hållbara koncept och produkter för transport, logistik och entreprenad i Storstockholm.
Genom smarta lösningar, modern teknik och kompetensutveckling arbetar vi mot en mer cirkulär ekonomi i vår affär.
Allt arbete ska ske affärsmässigt med hänsyn till såväl kunder, ägare, medarbetare som samarbetspartners.
Resultat, trafiksäkerhet och tidsramar garanteras genom ett certifierat verksamhetssystem, professionella medarbetare och en modern fordonspark.

Antal fordon

En modern fordonspark
31

Antal anställda

Hur många är vi?
34

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 34st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 25%
Specialtransporter (tungtransporter) - 75%
Specialtransporter (tungtransporter) - 25%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no