Vivaldi AB

08-7183000 Skicka e-post

Vår affärsidé
Vivaldi ska möta kundens ökade behov av miljöanpassade och hållbara koncept och produkter för transport, logistik och entreprenad i Storstockholm.
Genom smarta lösningar, modern teknik och kompetensutveckling arbetar vi mot en mer cirkulär ekonomi i vår affär.
Allt arbete ska ske affärsmässigt med hänsyn till såväl kunder, ägare, medarbetare som samarbetspartners.
Resultat, trafiksäkerhet och tidsramar garanteras genom ett certifierat verksamhetssystem, professionella medarbetare och en modern fordonspark.

Antal fordon

En modern fordonspark
32

Antal anställda

Hur många är vi?
33

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 32st - 97%
Antal kvinnor - 1st - 3%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Blandad verksamhet - 25%
Bygg- & anläggning - 75%
Specialtransporter (tungtransporter) - 25%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Jämnställdet, diskrimineringspolicy ingår i vår arbetsmiljöpolicyn Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ligger i verksamhetsystemet som är certifierat.

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no