Wettern Logistik AB

0390-30053 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi skall vara en trygg och flexibel transportör och samarbetspartner som erbjuder anpassade logistiklösningar för stora och små kunder.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 6 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
28

Antal anställda

Hur många är vi?
26

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 22st - 85%
Antal kvinnor - 4st - 15%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 81%
Miljö & renhållningstransporter - 10%
Tanktransporter - 9%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system,
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Arbetsmiljöcertifiering enl AFS 2001:1

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Dynafleet, Web-idha
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Vi gör regelbundna hälsokontroller hos Företagshälsan men inte varje år.