Widriksson Logistik AB

0858892900 Skicka e-post

Vi erbjuder hållbara, kundanpassade och kvalitativa logistiklösningar för last mile-distribution i större städer. Vi bidrar till våra kunders framgång genom ett nära samarbete och en hög servicenivå i hela leveranskedjan.

Antal fordon

En modern fordonspark
114

Antal anställda

Hur många är vi?
175

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 167st - 95%
Antal kvinnor - 8st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Styckegods - 50%
Kyl & Frystransporter - 50%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Våra transporter med fordon som drivs med biogas är certifierade Bra Miljöval.

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no