Wilgo AB

0303-377210

Vår affärsidé

Vi säljer transporttjänster genom Fraktkedjan AB.

Antal fordon

En modern fordonspark
11

Antal anställda

Hur många är vi?
13

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 10st - 77%
Antal kvinnor - 3st - 23%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 80%
Distribution - 20%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Administrationssystem, Excel,
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov