Wiréns Åkeri AB

0550-155-30 Skicka e-post

Vår affärsidé

Wiréns Åkeri AB utför godstransporter, samt lagerserviceuppdrag med tillhörande tjänster.
Genom att tillgodose kundernas krav på kvalitet, ekonomi och miljö samt tillhandahålla rätt kompetens och teknik skall Wiréns Åkeri AB framstå som ett självklart alternativ.

Antal fordon

En modern fordonspark
70

Antal anställda

Hur många är vi?
112

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 97st - 87%
Antal kvinnor - 15st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 70%
Distribution - 25%
Övrigt - 5%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov