Wiréns Åkeri AB

0550-155-30 Skicka e-post

Wiréns Åkeri AB utför godstransporter, samt lagerserviceuppdrag med tillhörande tjänster.
Genom att tillgodose kundernas krav på kvalitet, ekonomi och miljö samt tillhandahålla rätt kompetens och teknik skall Wiréns Åkeri AB framstå som ett självklart alternativ.

Antal fordon

En modern fordonspark
55

Antal anställda

Hur många är vi?
79

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 63st - 80%
Antal kvinnor - 16st - 20%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 70%
Distribution - 25%
Övrigt - 5%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no