XR Miljöhantering AB

010-4741000 Skicka e-post

Vår affärsidé

XR koncernen erbjuder flexibla kundlösningar med hög kvalitet inom transport, anläggningstjänster och miljöhantering. Med kontor i Skövde, Tibro, Lidköping, samt anläggningar och transportörer i hela Skaraborg har vi det som utgångspunkt och hela Norden som marknad.

Antal fordon

En modern fordonspark
32

Antal anställda

Hur många är vi?
65

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 57st - 88%
Antal kvinnor - 8st - 12%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 5%
Tanktransporter - 5%
Miljö & renhållningstransporter - 90%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Övrig information

Integritetspolicy, diskrimineringspolicy och socialt ansvarstagande ingår i code of conduct.

ISO 9001 genom XR Bolagen AB

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Spineweb - ledningssystem
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

ISO 14001 genom XR Bolagen AB

Vid nyköp av fordon ingår ofta däck som inte är regummerade, men vi byter alltid till regummerade däck.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov