Därför ska du välja att certifiera dig i Fair Transport

25 apr 2023

Vill du öka din konkurrensförmåga i upphandlingar? Stärka ditt varumärke?
Bli en attraktivare arbetsgivare? Då ska du certifiera företaget i Fair Transport
– åkerinäringens unika, branschanpassade certifiering för godstransporter på väg.

Med certifieringen bidrar vi till att tillsammans nå klimatmålen, Nollvisionen
och till att skapa förutsättningar för sund konkurrens på lika villkor.
Med Fair Transport i ryggen bidrar du för egen del till att ditt företag vässar affären.

Mer konkret följer här 6 skäl till varför du som utförare av transporter ska välja att certifiera dig.
Genom en certifiering i Fair Transport får du och ditt företag:

  1. en unik, branschanpassad certifiering för hållbara godstransporter på väg
  2. ett ledningssystem som ger kontroll och skapar trygghet i hela verksamheten
  3. ert hållbarhetsarbete samlat, synligt, dokumenterat och kontrollerat
  4. ett starkare varumärke då ni visar att ni är en seriös aktör på marknaden
  5. en stärkt er konkurrensförmåga i upphandling
  6. en hållbarhetsredovisning som svarar upp mot bankernas krav vid finansiering

Du kan alltid kontakta oss för att få mer information och komma igång med din certifiering.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no