Distansutbildning – offentlig upphandling av fossilfria transporter

06 mar 2023

När: 22 mars 09.00–12.00 och 18 april 09.00–12.00
Kostnad: Gratis
Anmälan: Klicka här för att anmäla dig

___________________________________________________________________________________________________________

Sveriges Åkeriföretag och BioDriv Öst bjuder in offentliga aktörer till en förmiddagsutbildning på distans. Du som är intresserad väljer att delta antingen i mars eller i april. Utbildningen riktar sig till upphandlare och beställare av upphandlingar som innehåller en betydande del transporter.

Offentliga aktörer upphandlar varje år varor och tjänster för drygt 800 miljarder kronor. Genom att ställa offensiva klimat- och miljökrav på fordon, arbetsmaskiner och drivmedel i upphandlingar finns stora möjligheter att minska klimatpåverkan och bidra till det lokala näringslivets omställning. Detta har i sin tur positiva effekter på flera miljömål och en hållbar regional utveckling.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i Sveriges Åkeriföretags arbete med Fair Transport och BioDriv Östs vägledningar inom området. Tillsammans beskriver vi hur det kan bli lättare att ställa, och följa upp, klimat- och miljökrav på fordon, arbetsmaskiner och drivmedel. Du kommer även att få en hel del tips och råd kring att landa i en väl avvägd kravställning och ta del av goda exempel. Vi bidrar även med en aktuell omvärldsanalys.

Exempel på upphandlingar där det är extra viktigt att ställa miljökrav på fordon och drivmedel:
• Rena transporttjänster (till exempel kollektivtrafik, skolskjuts, sjukresor och färdtjänst)
• Entreprenader av olika slag (bygg, anläggning, gata, park med mera)
• Varor där en stor del transporter ingår i distributionen (livsmedel, mediciner, sjukvårdsmaterial med mera).

Delta i vår utbildning! Under tre timmar blir det kunskapshöjande föredrag och erfarenhetsutbyte kring hur ert arbete med fossilfria transporter kan underlättas!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no