Elektroskandia Närkefrakt

Elektroskandia värdesätter Fair Transport

19 aug 2020

ELEKTROSKANDIA har sedan många år ett gott samarbete med NÄRKEFRAKT. Det nära samarbetet innebär bland annat att man tillsammans jobbar mot gemensamma mål där ökad hållbarhet har blivit en av de allra viktigaste frågorna. Det handlar om att möta omvärldens allt högre förväntningar på en sund helhet där både produktens tillverkning, återvinning och dess transport sker på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

David Hjälmarlycka‚ som är ansvarig för inköp av transporter på Elektroskandia, säger: ”I vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi på de tre områden där vår verksamhet påverkar som mest. Det handlar om vår energiförbrukning, våra transporter och vårt avfall.” Han fortsätter: ”Närkefrakt i Örebro-regionen har tagit positionen som den transportör som driver hållbarhetsarbetet framåt” och lägger till: ”Med deras engagemang i Fair Transport, känns det naturligt för oss att fortsatt utveckla vårt samarbete”.

David Hjälmarlycka, Transportchef, Logistikcenter Örebro, Elektroskandia Sverige AB.

På Närkefrakt är man både stolta och nöjda med det goda samarbetet. Fredrik Öjdemark, VD på Närkefrakt säger: ”Vi visar att vi menar allvar med hållbara transporter genom vårt aktiva förändringsarbete och på så sätt nå våra egna och våra kunders gemensamma hållbarhetsmål”. Han tillägger: ”Att vara en del av Fair Transport är för oss en självklarhet. Vårt hållbara transporterbjudande har en allt mer framskjuten position i dialogen med våra kunder vilket möter både positiv respons och väcker nyfikenhet.”

Fredrik fortsätter: ”Att sätta fokus på hållbarhet är en nyckelfaktor och stärker vårt erbjudande som ger oss fördelar i konkurrensen. Vi blickar framåt genom att vara delaktiga i en rad projekt för fossilfrihet, bland annat i tester av el-vägar. Vi installerar även solceller på nya terminalens tak och satsar på inköp av nya energieffektiva fordon. Tillsammans med vår strävan mot ständiga förbättringar och arbetsglädje så ser vi redan goda resultat”.

Är du intresserad att veta mer om Fair Transport och vad initiativet står för, kanske vill bli en del av satsningen eller letar efter en leverantör av en hållbar transport? Oavsett hittar du mer information på fairtransport.se.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no