Fagerströmbolagen vill vara ett branschföredöme

02 jun 2023

Fagerströmbolagen är en koncern som idag ägs och drivs av Tommy Fagerström tillsammans med sonen Fredrik Fagerström. Sedan starten 1991 har företaget växt kontinuerligt och är idag ett av Sveriges största åkerier. Som certifierade i Fair Transport är vi självklart nyfikna på deras hållbarhetsarbete. 

Fagerströmbolagets affärsidé är att skapa en hållbar transportproduktion med hög kvalitet gentemot samarbetspartners och kunder. De ska vara ett branschföredöme inom social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet där hela hållbarhetsarbetet är en grund i hela företagandet. Fagerströmbolagens största verksamhetsområden är inom bud-, gods- och miljötransporer. De omsätter cirka 265 mkr och har 180 anställda utspridda över Mellansverige och södra Norrland. Företaget har cirka 130 lastbilar och 40 lätta transportfordon.

Vi fick möjlighet att ställa några frågor till vice VD Fredrik Fagerström om deras arbete med certifiering i Fair Transport.

Ni har certifierat alla företag i er koncern i Fair Transport, vilka fördelar ser ni med certifieringen?
Internt har Fair Transport stärkt vårt arbete med våra anställda. Genom certifieringen blir det enklare och mer naturligt att kommunicera det ganska komplexa arbetet med att vara en juste arbetsgivare och vårt arbete inom miljöomställningen.  
Gentemot kund både tror och hoppas jag att Fair Transport med tiden kommer att bli ett krav för transportköpare och speditörer. Inte minst för transporter inom offentlig upphandling, men förhoppningsvis även inom den privata sektorn. Det har skett ett enormt uppvaknande från både kunder och hos hela samhället gällande miljömässig och social hållbarhet. Förhoppningsvis kommer det att fortsätta intensifieras.   

Hur bidrar Fair Transport till ert erbjudande?  
För oss är Fair Transport en kvalitetssäkring och ett sätt att tydligt och lättillgängligt visa upp det bakomliggande arbetet. Som något blygsamma svenskar så är vi inte alltid så duktiga på att lyfta fram allt bra som vi faktiskt tycker att vi gör. Där underlättar Fair Transport i kommunikationen.  

Fair Transport gör det också enklare för både transportköpare och potentiella medarbetare att välja de företag som anstränger sig och vill göra rätt och riktigt och vara med och utveckla branschen i rätt riktning.  

Kommer hållbarhet fortsatt vara viktigt när det kommer till utveckling och bolagets framtida satsningar?  
Att arbeta hållbart är en förutsättning för att bedriva verksamhet för oss. Som familjeföretag har vi verkat i 30 år och jag personligen har nära 30 år till pension. Så att jobba på ett hållbart sätt är en grundförutsättning för vår långsiktiga överlevnad.   

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no