Fair Transport

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg

17 maj 2021

Två år efter att Fair Transport gick från ett ställningstagande till ett åtagande har nu Fair Transport tagit steget till en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. Denna utveckling genomförs för att svara upp mot förväntningarna hos transportföretagen, transportköpare och även hos konsument.

Med uppdateringen stärker vi upp kriterierna inom miljö- och klimatområdet och genom märkningens nya nivåer kan transportsäljare och transportköpare utvecklas tillsammans på ett tydligt sätt. Fair Transport har ett tydligt användarvillkor och anslutna företag granskas i flera led. Både av representanter för Fair Transport, och av en tredje part.

Med Fair Transport kan säljare och köpare av transporter tillsammans skapa en transportnäring som är klimatsmart, ansvarsfull och trafiksäker. Transportsäljande företag som är godkända för certifieringen Fair Transport lever upp till krav inom miljö, klimat, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Upphandla Fair Transport
För att nå Sveriges mål inom miljö, klimat- och trafiksäkerhetsområdet behövs insatser och bidrag från alla sektorer. Genom att ni som transportköpare väljer företag som är certifierade för Fair Transport, ställer det som krav i upphandlingar och frågar efter det vid köp av transporter – tar ni också ansvar för att tillsammans med transportören bidra till att nå målen.
För att göra det möjligt att påbörja resan mot klimatmålen, och även ges möjlighet att utvecklas med certifieringen så kan varje företag synliggöra och utvecklas med vissa mervärden i mervärdesnivåer.

Är ni intresserad av att upphandla Fair Transport – läs om kriterierna och nivåerna här.

Certifiera dig enligt Fair Transport
Genom att certifiera ditt företag enligt Fair Transport möjliggör du för transportköpare att välja rätt och stärker både ditt eget erbjudande och varumärke i en allt hårdare konkurrens.

Registrera dig redan idag på fairtransport.se

Fair Transport förordas av Infrastrukturministern

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no