Fair Transport

Fair Transport förändrar marknaden för transportköp

24 jun 2019

DEBATT
Det finns ett driv hos våra medlemsföretag att leverera hållbara lösningar. Men det bygger på att vi får betalt för det hållbarhetsarbete vi utför. Med Fair Transport visar åkeriföretagen att de menar allvar med arbetet för hållbara transporter.

Stiger du in i en livsmedelsbutik möts du av ekomärkta produkter. Det är medvetna konsumenter som gjort skillnad genom att ställa krav på utbudet. Nu går Sveriges Åkeriföretag dem till mötes genom att lansera Fair Transport. Det visar vilket åtagande medlemsföretagen väljer.

Konsumenter och transportköpare blir mer och mer medvetna om vikten av att aktivt välja bra bränsle, trafiksäkra fordon, goda arbetsvillkor och en trygg arbetsmiljö. Med hållbart företagande menas att effektivisera resursanvändningen och ta hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer. Det är ett lönsamt koncept som återspeglar sig i Fair Transport.

”Medan transportbranschen envetet arbetar för hållbara lösningar, glömmer kunderna ofta att räkna in transporterna i sina hållbarhetsredovisningar. Därför ger vi transportköparna hållbarhetsdeklarerade transporter”

”När ett åkeriföretag gör mer än vad lagar och regler föreskriver är det ett viktigt åtagande”.

Fair Transport innebär att vi mäter och redovisar resultaten. Företagens policys och åtaganden är transparenta. Transportbeställaren läser av arbetsförhållanden, arbete med mångfald, kollektivavtal, bränslebesparande åtgärder samt en rad parametrar som går utanför lagboken. Sverige är först i världen att lansera ett verktyg för att stärka sunda åkeriföretagare och med att hjälpa transportköpare att välja hållbart.

”Transportbranschen befinner sig i en viktig brytningstid. Vi gläntar på dörren, redo att kliva in i den värld som handeln befinner sig i. Där konsumenterna efterfrågar en tydlig redovisning av hållbarhet”

Över tid är det transportköparnas önskemål som gjort åkerinäringen till experter på att hitta de specifika lösningar som kunderna efterfrågar. För att få lönsamhet i företagen behöver vi fortsätta med det.

”Behöver du flytta gods från punkt A till punkt B, finns det en många olika lösningar att välja mellan. Valmöjligheterna visar styrkan i transportbranschen. Är vi överens om att skapa ett ännu mer hållbart samhälle, måste kunder och deras kunder acceptera att hållbara transporter kostar lite mer. En hållbar utveckling kräver kunskap och samverkan”

Tiden då priset är den enda konkurrensparametern måste gå mot sitt slut.

  • Det finns alltid leverantörer vars enda konkurrensmedel är priset. Ur ett historiskt perspektiv har upphandlingar vunnits av den som erbjuder det lägsta priset. Genom att strunta i övriga åtaganden gör vissa transportörer jobbet billigt. Om vi fortsätter att belöna ett sådant beteende får vi svårare att sänka branschens fossila utsläpp.
  • Vi som bransch måste tillsammans öka medvetenheten om vad vi faktiskt gör för att skapa en sund åkerinäring. Vi måste bli vassare på att informera konsumenter och beslutsfattare om var vi befinner oss i omställningen till en grön transportnäring.
  • Vi måste bli bättre på att förklara hur transporter är värdeskapande utöver prislappen. Samhällsnytta och hållbarhetsrapporter är viktiga verktyg för att attrahera kunderna. Ju tidigare företagen kan räkna med transporter i sina hållbarhetsrapporter, desto större chans att positionera sig mot en mogen marknad.

Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no