Fair Transport förordas av politiker

19 jun 2019

Politiker och branschföreträdare diskuterade Fair Transport och hållbara transporter vid ett välbesökt panelsamtal hos Mertz Transport AB i Malmö. Mertz Transport AB som var ett av de företag som var tidigt ute med att göra åtagandet för Fair Transport.  

Fair Transports utveckling, att gå från ställningstagande till ett åtagande, där åkeriföretagen öppet redovisar hur de arbetar med hållbara transporter stod högt på agendan när branschens framtid diskuterades. I senaste numret, 7 – 2019 av Svensk Åkeritidning kan ni läsa reportaget i sin helhet.  


SÅ HÄR TYCKER POLITIKERNA OM FAIR TRANSPORT
1. Kommer ditt parti att stödja nya Fair Transport? På vilket sätt?
2. Vad krävs för att Fair Transport ska få genomslag i åkeribranschen?
3. Vilka delar av Fair Transport tycker du är viktigast?
4. Saknas det något i det nya Fair Transport-konceptet?


Boriana Åberg, M, Riksdagsledamot
➊ – Vi moderater tycker att det är utmärkt att branschen hjälper fraktbeställarna att välja trafiksäkra, miljövänliga och socialt hållbara transporter.
➋ – Det krävs nolltolerans mot företag som väljer att anlita underleverantörer som använder trafikfarliga fordon och förare som kör olaglig cabotagetrafik. Sedan behövs det ett medvetande hos slutkunden för schyssta transporter kostar mer. De som köper transporter från ansvarsfulla åkerier måste synliggöra det i sin marknadsföring.
➌ – Det viktigaste är transparensen – att öppet redovisa resultaten av mätningarna. När man konkurrerar med kvalitet och inte med lågt pris måste det synliggöras.
➍ – Nej.

Joacim Werner Petersson, V, Politisk sekreterare, Region Skåne
➊ – Vänsterpartiet ser positivt på detta initiativ för ökat socialt ansvar och sund konkurrens inom åkerinäringen. Både transportköparna och åkeribranschen behöver ta ett ökat ansvar och politiskt behöver vi stärka regelverk och kontroller för sund konkurrens och goda arbetsvillkor.
➋ – Att transportköparna och slutkunderna ställer krav på schyssta arbetsvillkor och hållbara transporter.
➌ – Ökat socialt ansvar för goda arbetsvillkor och miljömässigt hållbara transporter.
➍ – Som helhet är det bra, men vi tycker att krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsenliga villkor samt begränsning av antal underentreprenörer borde ingå. (Förtydligande från Sveriges Åkeriföretag – Kollektivavtal eller Kollektivavtalsliknande villkor är något som krävs i Fair Transport.)

Louise Eklund, L, Regionråd, Region Skåne
➊ – Arbetet för gröna transporter och bra villkor för transportbranschen delar Liberalerna till fullo. Ska Fair Transport få genomslag kommer en fungerande tillsynsmyndighet att spela en avgörande roll. På ett övergripande plan bör det satsas mer på polismyndigheten. Inom sju år ska Sverige ha minst 25 000 poliser. Det får positiva effekter även för åkerinäringen.
➋ – Fair Transport kan få stor betydelse. Det hjälper kunderna att identifiera hållbara transporter från sunda företag och beställaren ta ett större ansvar för hur produkten faktiskt transporteras. Konsumenter har ett stort ansvar att börja efterfråga gröna transporter.
➌ – Jag väldigt glad över de gröna delarna av initiativet. Att branschen själv driver på är mycket välkommet. De åkeriföretag som inte redan nu utforskar möjligheterna i ny teknik och nya drivmedel kommer att hamna på efterkälken.
➍ – Initiativet står sig väl som det är nu. Blir det en Fair Transport 3.0 ser jag gärna mer om hur branschen vill möta kompetensförsörjningsbehovet och hur man kan rekrytera nya grupper till branschen, till exempel fler kvinnor.

Text och bild: Veronica Rönnlund Aldman.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no