Postnord Thermo Fair Transport

Fair Transport ger fokus på kundnytta istället för prispress

29 jan 2020

UMEÅ. Postnord Termo AB anslöt sig under hösten 2019 till uppdaterade Fair Transport. Bolagets tillförordnade vd Mats Larsson konstaterar att fokus i åkeri- och transportbranschen alltför länge har legat på att pressa priserna.
– Nu har vi kommit till en punkt där alla, både kunder och åkerier, behöver fokusera mer på kvalitet och smarta lösningar, säger han. Målet i allt vi gör är tydlig kundnytta som kunderna också vill betala för. Och här har Fair Transport en mycket viktig uppgift att fylla.

Text: Anders Karlsson  |  Foto: Anders Karlsson och Postnord

Postnord Termo AB är ett helägt dotterbolag till Postnord som levererar logistiklösningar inom dagligvarusegmentet. Verksamheten avser både tjänster för termo i dess rena bemärkelse, det vill säga tempererade transporter, men innefattar också leveranser av kolonialvaror som inte kräver termokapacitet. De dagligvarusegment som bolaget bedriver verksamhet inom är livsmedelsproducenter, privat och offentlig måltid samt detaljister.

– För ungefär två år sedan tog vi inom Postnord Termo ett ställningstagande om vilket slags företag vi ska vara, säger Rainer Nilsson, produktionschef för Postnord Termo. Vi upplevde att det var svårt att attrahera medarbetare till vår verksamhet och valde då att analysera varför vi inte var tillräckligt attraktiva på arbetsmarknaden.

Som ett led i detta arbete anslöt sig Postnord Termo under hösten 2019 till uppdaterade Fair Transport.

– För oss var det egentligen en självklarhet att ansluta till uppdaterade Fair Transport, säger Martin Bylund, hållbarhetsansvarig och verksamhetsutvecklare inom Postnord Termo. Fair Transport är helt rätt för oss. Vi erbjuder schyssta villkor på arbetsmarknaden och våra medarbetare är verksamma i en schysst arbetsmiljö.

Postnord Termo är en av de större aktörerna i Sverige när det gäller transport- och logistiktjänster för tempererat gods. Bolaget har 192 medarbetare med en årsomsättning på cirka 650 miljoner kronor. Bolaget har huvudkontor i Umeå där det även finns terminal som kan hantera både torrgods och tempererat gods. Postnord Termo har dessutom terminaler för både torrgods och tempererat gods i Stockholm, Sundsvall, Östersund och Skellefteå samt i Gävle genom en samarbetspartner.
Postnord Termo har ett 60-tal egna lastbilsekipage. Dessutom sysselsätter bolaget ytterligare 140–150 lastbilsekipage som ägs och opereras genom kontrakterade åkerier.

– Postnord Termo erbjuder kvalificerade logistiktjänster för företag som ställer höga krav på hantering av gods till och från producenter, grossister, butiker och konsumenter, säger Rainer Nilsson. Vi hanterar allt från enstaka sändningar till komplexa logistiklösningar. Vi erbjuder tjänster som fjärrtransporter, distribution, lagring, plock och pack, hemleveranser, butiksplock med mera.

Postnord Termo bildades 2013 då Postnord förvärvade samtliga aktier i de av Umeå-baserade Bilfrakt Bothnia ägda dotterbolagen Nordisk Kyl Logistik – NKL – och Transbothnia efter att bolagen tillförts verksamhet från Bilfrakt Bothnia.
Förvärvet innebar att Postnord breddade sin logistikverksamhet i Sverige med styckegods, partigods och tempererat gods. Dessutom innebar förvärvet att Postnord stärkte sin ställning när det gäller godstransporter med lastbil mellan övre/mellersta Norrland och Götaland/Svealand, samt även när det gäller lastbilsbaserade godstransporter mellan orter i Norrland.

– Postnord Termo har hög kompetens och lång erfarenhet av att ta hand om varor som kräver rätt hantering, oavsett om det gäller temperatur eller andra krav, säger Mats Larsson. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och utvecklar hela tiden nya logistiklösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft. Med Termo som partner minskar dessutom kundens behov av att investera i lager, system och inventarier.

Martin Bylund, Mats Larsson, Rainer Nilsson och Pär Forslund

Postnord Termo transporterar med sina egna och sina kontrakterade åkeriers lastbilar dagligen stora mängder tempererat gods mellan södra/mellersta Sverige och övre/mellersta Norrland. De stora dagligvaruaktörerna och livsmedelsproducenterna är några av de större kunderna till Postnord Termo.

– Dessa kunder ställer med rätta allt högre krav på kvalitet, hållbarhet, arbetsmiljö och sociala villkor, säger Mats Larsson. Dessutom märker vi att beställaransvaret är tydligare och hårdare än tidigare, vilket vi naturligtvis ser positivt på eftersom vi är en seriös aktör.


Martin Bylund förklarar att Postnord Termo är ISO-certifierade enligt miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

– De kriterier som vi måste uppfylla för att kunna vara anslutna till Fair Transport stämmer mycket väl överens med certifieringarna inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö, säger han. Att tillhöra Fair Transport innebär att förankringsarbetet både inom organisationen och gentemot våra kunder och leverantörer underlättas.

Postnord Termos anslutning till Fair Transport omfattar bolagets egna lastbilar.
– Men även en del av våra inhyrda åkerier är anslutna till Fair Transport och vår ambition är att samtliga åkerier som vi samarbetar med på sikt ska vara anslutna till Fair Transport, säger Pär Forslund, chef för verksamhetsutveckling inom Postnord Termo.

Postnord Termo drivs som en självständig enhet inom Postnord-koncernen.

– Hela Postnord-koncernens långsiktiga miljömål är att minska koldioxidutsläppen med 40 procent under perioden 2009–2020, säger Martin Bylund. Även Postnord Termo omfattas av detta mål. Hittills har utsläppen minskat med 32 procent. Minskningen har åstadkommits tack vare insatser inom flera områden såsom inköp av grön el och ökad inblandning av biodrivmedel i diesel samt samlokalisering av verksamheter.

Postnord Termo är också positiva till att vara aktivt delaktiga i tester av hållbara transporter som drivs av förnybara energikällor såsom el och gas.

– Att hitta logistiklösningar där gods transporteras på järnväg istället för på landsväg är också en del i vår långsiktiga strategi för att minimera vår verksamhets miljö- och klimatbelastning, säger Mats Larsson.

Miljöarbetet i Postnord Termo utgår från synsättet att varje sparad liter bränsle och varje sparad kilowattimme hushållar med både jordens och Postnord Termos resurser samt innebär minskad belastning på miljö och klimat.

– Arbetet med att minimera vår verksamhets miljö- och klimatbelastning är därför såväl ett långsiktigt strategiskt arbete, som handlar om hur vi planerar och investerar i vår verksamhet, som ett ständigt pågående operativt arbete, säger Mats Larsson.

Mats Larsson framhåller att utmaningen för transportbranschen i dag inte handlar så mycket om att köra lastbilar från punkt A till punkt B.

– I dag är utmaningen att erbjuda kunderna mervärden i form av attraktiva tilläggstjänster. Därför är vi just nu inne i en så kallad digitaliseringsresa som till stor del handlar om att sätta ihop it- och logistiklösningar som erbjuder kunderna tydliga driftfördelar som också är värda att betala för.

En annan viktig del i digitaliseringsarbetet som ska leda till att bolaget blir vassare på marknaden har varit att inventera och formulera de unika tjänster som Postnords termoverksamhet kan och vill erbjuda kunder som Ica, Axfoods logistikbolag Dagab och Linas Matkasse i Norrland.

– Lagring, plock och pack, uppackning i butik på natten, hemleveranser … vi utvecklar tjänster och lösningar som gör att vi kommer närmare våra kunder med processer som är så standardiserade som möjligt men erbjuder tydliga mervärden, säger Mats Larsson. Ett aktuellt exempel är att i samband med hemleveranser av livsmedel kunna erbjuda konsumenterna en mer exakt ankomsttid än dagens fönster på fyra timmar. Eller att fjärrövervaka temperaturen i lastutrymmet under transport och erbjuda kunderna den informationen tillsammans med ankomsttiden till butik.

Rekryteringsbehovet är stort inom åkeri- och transportbranschen. Detta är något som naturligtvis även Postnord Termo känner av. Av det skälet arbetar bolaget mycket aktivt med rekrytering av förare och andra yrkesgrupper.

– Inom Postnord Termo arbetar människor med olika bakgrund, säger Martin Bylund. Det här är en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten. Kunniga och engagerade medarbetarna är en av våra framgångsfaktorer. Skillnaden mellan oss och våra konkurrenter är hur duktiga våra medarbetare är på att utföra sitt jobb. Detta är betydligt viktigare än hur vi organiserar oss.

Postnord Termo har av det skälet initierat en treårsplan inom detta området som omfattar både bolagets medarbetare och de kontrakterade åkerierna och deras medarbetare.

– I februari 2019 samlade vi alla medarbetare och transportleverantörer till en träff, säger Mats Larsson.

Det var främst två områden som belystes under träffen. Det ena området är Employer Value Proposition, det vill säga hur Postnord Termo och de kontrakterade åkerierna ska kunna attrahera arbetskraft. Det andra området är en önskebild över hur Postnord Termo ska utvecklas i framtiden.
För att underlätta rekrytering av förare har Postnord startat lastbilsförarutbildningar på några platser i Sverige. Postnord Termo är engagerade i Postnords lastbilsförarutbildningar i Sundsvall och Ånge där utbildningen sker i samarbete med Arbetsförmedlingen.

– Vi startade denna yrkesförarutbildning för två år sedan och den har slagit mycket väl ut, säger Mats Larsson. Sammanlagt ett 15-tal personer – både män och kvinnor – har efter avslutad och godkänd yrkesförarutbildning i Ånge och Sundsvall fått anställningar som lastbilsförare hos Postnord Termo
.

Mats Larsson förklarar att man fokuserar på att lastbilsförarna ska uppfattas som serviceproffs och inte enbart som chaufförer.

– Och för att attrahera nya kategorier till branschen har vi bland annat vänt oss till vårdpersonal och restaurangpersonal som är trötta på sina kvälls- och nattjobb, men som har naturlig fallenhet för att serva och betjäna människor.

Avslutningsvis understryker Mats Larsson att uppdaterade Fair Transport verkligen gör skillnad inom transport- och logistikbranschen.

– Vi lever i en bransch där fokus länge legat på att pressa priserna, säger han. Nu har vi kommit till en punkt där alla, både kunder och åkerier, behöver fokusera mer på kvalitet och smarta lösningar. Nu jobbar vi vidare med att vara en kreativ partner till våra kunder utan att för den sakens skull själva bli för exalterade över de möjligheter som finns. Målet i allt vi gör är tydlig kundnytta som kunderna också vill betala för. Och här har Fair Transport en mycket viktig uppgift att fylla.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no