Bylund & Kokk ansluter till Fair Transport

Fair Transport ger försprång i upphandlingar

09 jan 2020

– När jag presenterar att vi arbetar med hållbarhetsfrågor och använder Fair Transport som verktyg förstår många kunder direkt att vi är ett seriöst transportföretag. Här har Fair Transport lyckats nå ut till olika transportköpare på ett bra sätt, säger Andreas Jidling.

Andreas är klimat-, miljö-, trafiksäkerhets- och arbetsmiljösamordnare på Bylund & Kokk Transport AB, med 85 bilar och 90 anställda. Han presenterar sig gärna som KMTA-samordnare, där T står för trafiksäkerhet.

– Vi arbetar mot en bransch som är väldigt säkerhetsmedvetna eftersom vi erbjuder kranbilar och transportlösningar till byggföretag och maskinuthyrare. Medvetenheten och krav om hållbara lösningar ökar hos kunderna. Frågorna vi får går in på detaljnivå. Vi märker att vi har en konkurrensfördel när det gäller upphandlingar, eftersom hållbarhet och Fair Transport nu adderas till våra fyra ISO-certifieringar.

Bylund & Kokk erbjuder sina kunder information och hur de jobbar med allt från drivmedel och reduktionsplikt till trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Andreas som håller i informationsträffarna går igenom vikten av samarbete och vitsen med att ställa rätt frågor vid upphandling.

– Vi jobbar i Stockholmsområdet där det ställs höga krav på transporter. Våra största kunder ställer krav på sina UE. För att få leverera så gäller det att följa deras krav och policys, ibland har vi dock själva högre krav på hållbarhet än vad som krävs i vissa upphandlingar.

Om Sverige ska nå hållbarhetsmålen måste alla dra åt samma håll. Samverkan mellan transportköpare, transportsäljare och slutkonsumenter utvecklas ständigt.

– Vissa uppdragsgivare ställer ibland specifika krav på drivmedel istället för krav på en viss procent förnyelsebart. Det låser oss som transportör vid en viss teknik. Får vi istället välja tekniken utgår vi från det som fungerar bäst i varje projekt. Då når vi kundens krav på ett sätt som är hållbart för oss.

Arbetet för hållbarhet gör att företaget ofta passerar den första utgallringen vid upphandlingar. Sedan kokas det ner till små detaljer när beslutet ska avgöras.

– Vi kan visa hur vi arbetar systematiskt med dessa frågor. Om kunden vill så levererar vi bland annat utsläppsrapporter så att de kan se transporternas miljöpåverkan för olika projekt.

Bylund & Kokk månar om sina medarbetare. De granskar arbetsplatser, utbildar personalen och samtalar ofta om säkerhet och arbetsmiljö. Här behandlas frågor som tillbud, olyckor och rutiner. Allt för att ta reda på vad som kräver förändring. Vid behov tar företaget hjälp av företagshälsovården.

– Jag är extra stolt över vårt arbete med arbetsmiljöfrågor. Vi arbetar mycket med personalens trafiksäkerhet, arbetsmiljö men även med psykosociala faktorer.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no