Fair Transport hjälper Olof L Olssons Åkeri att svara upp mot kundkraven

11 aug 2021

Ökade miljökrav från kunder är något som familjeföretaget Olof L Olssons Åkeri AB känt av allt mer. Det var en anledning till att de valde att certifiera sig enligt Fair Transport och synliggöra sitt arbete inom klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande – med god respons från sina kunder.

Olof L Olssons Åkeri AB, eller Olles åkeri är ett familjeföretag med 4 anställda som utgår från Göteborg. Företaget kör främst volymtransporter och direkttransporter. Olles Åkeri har funnits sedan 1977 då företagets grundare Olle började med en pickup. Sedan dess har företaget växt och består nu av tre lastbilsekipage och en skåpbil.

Som certifierad enligt Fair Transport visar Olles Åkeri att de är en seriös aktör på marknaden som tar ett stort ansvar för sitt företag, sina medarbetare, för trafiksäkerheten och för miljön. Det stärker både deras varumärke och konkurrenskraft samtidigt som de breddar sitt erbjudande och står redo för beställningar från transportköpare som värderar en hållbar affär.

Var det ett självklart val för er att vara en del av Fair Transport?
Det kändes rätt, speciellt i samband med att en av våra kunder eftersökte vilka certifieringar med mera vi hade. Dessutom är vi i ett generationsskifte där vi sett över verksamheten beträffande både miljö och arbetsmiljö med allt som hör till, säger John Olsson. 

Hur ser era kunders krav ut på era tjänster? Är kundernas förväntningar på hållbarhet tydligare uttalat idag jämfört med tidigare?
Våra kunder har efterfrågat olika miljöaspekter som de inte gjort tidigare. De uppskattar att vi gått över till HVO-bränsle, har moderna bilar med i huvudsak EURO6 motorer och att vi årsvis gett dem miljöberäkningar de senaste åren.

Är möjligheten att erbjuda Fair Transport något som stärker ert erbjudande/er konkurrenskraft?
Ja, vi har hittills fått en god respons från våra nuvarande kunder och hoppas även eventuella nya kunder kommer uppskatta detta. 

Kommer hållbarhet fortsatt vara en fokuspunkt när det kommer till utveckling och företagets framtida satsningar? Om ja, utveckla gärna.
Företaget har redan börjat utveckla fordonsparken där de senast inköpta bilarna nu körs på miljöbränsle och i samband med kommande inköp ser vi på olika möjligheter kring ännu hållbarare transporter. 

Olof. L. Olsson Åkeri AB | Fair Transport

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no