Fair Transport tredjepartcertifiering

Fair Transport samarbetar med Svensk Certifiering

01 dec 2021

Vi på Fair Transport är glada att få möjligheten att samarbeta med Svensk Certifiering kring Fair Transports tredjepartsrevisioner. Detta stärker Fair Transport samt ökar både certifieringens trovärdighet och ökar tryggheten för dig som transportköpare.

Leif Hellgren är revisor på Svensk Certifiering och är en av de som kommer att kontrollera Fair Transport-företagen. Vi passade på att ställa några frågor till honom.

Fair Transport är relativt ny som hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. Vilka styrkor ser ni med certifieringen?

SVAR: Certifieringen bidrar till att köparen kan känna sig trygg i att åkaren genomgått en objektiv och oberoende granskning som uppfyller kraven på en säker och hållbar transport.

Behövs en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg?

SVAR: Ja. Mot bakgrund av de frågor som ställs till åkaren i samband med certifieringen, säkerställer man att åkeriföretaget uppfyller lagstadgade krav, arbetsmiljömässiga krav, miljömässiga krav samt säkerhetskrav.  

Vad kan ni som oberoende certifieringsorgan bidra med?

SVAR: Vi kan bidra med en objektiv bedömning utifrån lång erfarenhet ifrån certifiering av bolag inom Kvalitet, Miljö samt Arbetsmiljö.


Om Svensk Certifiering

Svensk Certifiering certifierar bland annat ledningssystem, ISO-certifiering samt utför andrapartrevisioner och oberoende granskningar. Svensk Certifiering har under de senaste åren vuxit som certifieringsorgan och tillhör idag en av de största aktörerna på den svenska marknaden med drygt 1700 utställda certifikat och över tusen kunder har valt oss som certifieringsorgan.

Om Fair Transport

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no