Sveriges Åkeriföretag berättar om Fair Transport

Fairtransport.se öppnar officiellt

27 maj 2019

I samband med Sveriges Åkeriföretags årsmöte, som genomfördes den 23 maj, öppnade webbplatsen fairtransport.se officiellt upp. Intresset är stort. På webbplatsen finns redan 26 godkända företag samtidigt som över 100 företag arbetar med sina åtaganden.

Rickard Gegö, vd, och Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag.

På årsmötet deltog cirka 160 förtroendevalda, vilka representerar Sveriges Åkeriföretags medlemsföretag från organisationens 12 regionala åkeriföreningar.

Mottagandet var väldigt positivt. Medlemmar i Sveriges Åkeriföretag har de senaste åren drivit på för att hitta ett sätt att visa hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Resultatet är Fair Transport. Köper du en Fair Transport köper du en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Men framförallt köper du en transport från ett företag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

Rickard Gegö, vd, och Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag, berättade om utvecklingsarbetet och ambitionen framöver. Som branschorganisation tror Sveriges Åkeriföretag att Fair Transport kommer att förändra beteendet hos säljare och köpare av transporter. Drömmen är att alla människor ökar medvetandet om att det finns hållbara alternativ. Genom att välja en Fair Transport bidrar köparen till bra villkor både för miljö och människor.

Självklart visades filmen, Fair Transport – The movie, där tre medlemsföretag berättar om sitt arbete med hållbara transporter och om vikten av Fair Transport. Det visades även en video på hur åtagandet går till.

Att intresset är stort går att se på antalet registreringar. Redan efter några dagar finns 26 godkända åkeriföretag på webbplatsen samtidigt som över 100 företag arbetar med sina åtaganden.

Alla medlemmar i Sveriges Åkeriföretag kan registrera sina åtaganden på fairtransport.se. Är du inte medlem så ansöker du om ett medlemskap på www.akeri.se

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no