FN:s Världsdag för hållbara transporter

23 nov 2023

Den 26 november är från och med i år FN:s världsdag för hållbara transporter.
Ett speciellt tillfälle för alla medborgare på denna planet att stanna upp, reflektera och inse hur avgörande transporter, och vägtransporter i synnerhet, är i varje aspekt av vårt dagliga liv.

Det är mycket värdefullt med en dag som erkänner transporternas oumbärliga roll för samhället och vi vill såklart lyfta fram branschens Hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg, Fair Transport, där både stora och små åkeriföretag har en möjlighet till systematiskt hållbarhetsarbete och upphandlare och inköpare ett bra verktyg att upphandla hållbara transporter utifrån.

Nyckeln till framgång är samarbete, i dialogen kring transportaffären kan mycket åstadkommas vad gäller planering av logistik, inköp av fordon och val av bränslen anpassade för respektive transportuppdrag!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no