Carl F ansluter till Fair Transport

För Carl F är Fair Transport en konkurrensfördel

04 nov 2019

– De parametrar som ingår i Fair Transport för arbetsmiljö och hållbarhet är viktiga för oss. Vi ser det som en konkurrensfördel att vi kan visa att vi erbjuder justa transporter, säger Fredrik Nordh, KMA-ansvarig på Carl F AB

Carl F arbetar med miljö- och renhållningstransporter i sydvästra Skåne. Med 70 anställda och en fordonsflotta på 40 fordon ingår det i företagets affärsidé att vara seriösa och pålitliga. God service och kvalitet ska genomsyra verksamheten och arbetet ska bidra till ett hållbart samhälle.

Därför var det självklart att gå in på Fair Transports hemsida och registrera företaget för åtagandet. Ansökan som kom in var klockren, vilket gläder Fredrik.

Vi jobbar mot våra miljömål och försöker få ner vår klimatpåverkan. Det lyckas vi med genom fordonsflottan som körs på HVO och EMO6, samt genom egen vindkraft. Vi är helt självförsörjande på el på vår sorteringsanläggning.

Påverkar med avfallet
Carl F:s verksamhet innebär dock påverkan på miljön genom hanteringen av den enorma volymen avfallsmaterial de hanterar. Av de 95.000 ton som transporteras årligen, är 40.000 ton av den samlade volymen blandat avfall från bygg- och industri. Hantering och sortering av blandat avfall med maskinell utrustning innebär miljöpåverkan inte bara gällande fossila drivmedel utan även i förbränning av avfall.

För tre år sedan investerade vi i Sveriges första sorteringsrobot. Roboten identifierar återvinningsbart material som sedan sorteras ut. Den är inköpt från det finska företaget ZenRobotics. Om vi tidigare hade en förbränningsrest på 40 procent så har vi idag med vår nya process fått ner den siffran till 15 procent, vilket gör en stor miljöskillnad, säger Fredrik.

Vi vill ta ner vårt fotavtryck
Arbetsmiljön är ett annat prioriterat område för Carl F. Genom skyddsronder och skyddskommittémöten bygger företaget en kultur där varje medarbetare uppmuntras att uppmärksamma sin egen säkerhet i varje arbetsmoment.

De vanligaste olyckorna är faktiskt snubbelolyckor som oftast sker när förarna hoppar ut och in i bilarna eller rör sig ute på arbetsplatser.  Det finns även risker i moment när materialen i containrarna ska säkras med lastnät. Vi har inte haft några olyckor, men det är ett riskfyllt arbete. Vi kan inte bygga bort alla risker, däremot påminna medarbetarna att de ska värna om sin egen miljö.

Fair Transport stärker branschen
Det är bra att Sveriges Åkeriföretag har tagit fram åtagandet som Fair Transport innebär. Vi är för att branschen sanerar sig. Åkerinäringen kan bidra mycket till att vi när hållbarhetsmålen. Då är det bra att ta fram naturliga belöningssystem som Fair Transport, avslutar Fredrik.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no