Var med och bidra till en bättre framtid!

En hållbar affär

Du som köper transporter har ett stort ansvar och har många saker att ta hänsyn till. Det räcker inte med att de transportörer som du upphandlar har de tillstånd som krävs för att utföra en transport och att de följer lagar, regler och riktlinjer. Upphandlade transportörer bör också ta socialt ansvar för sina medarbetare, tänka klimatsmart och jobba aktivt med trafiksäkerheten. Fair Transport-certifieringen kan förenkla för dig. Fair Transport säkerställer att certifierade transportörer arbetar på ett sunt sätt med minsta möjliga klimatpåverkan, goda arbetsvillkor och hög trafiksäkerhet i ständigt fokus.

 

Var med och bidra till en bättre framtid!

Du som köper transporter har ett stort ansvar. Det räcker inte med att de transportörer som upphandlas har de tillstånd som krävs för att utföra en transport och att de följer lagar, regler och riktlinjer. Du måste också verka för att upphandla transportörer som tar socialt ansvar för sina medarbetare, som är miljömedvetna och tänker klimatsmart och som jobbar aktivt med trafiksäkerheten.

Ett moraliskt ansvar

En transportaffär som förhandlas fram med lågt pris som enda krav är sällan eller aldrig en bra affär. För den transport som bedöms endast utifrån sitt låga pris saknar troligen andra viktiga kvaliteter. Åkeriföretag som ständigt pressas att sälja sig för billigt har inte alltid resurserna för rimliga löner, fortbildning av personalen, vettiga arbetstider, löpande kontroller och investeringar i säkrare fordon med energisnåla motorer. Det i sin tur tummar på kvaliteten. I slutändan är det inte en hållbar lösning för vare sig köpare eller säljare av transporter.

Tillsammans har vi säljare och köpare av transporter ett gemensamt ansvar för att inte bidra negativt på miljö och människors hälsa. I Fair Transport ersätts priskonkurrens med hållbarhetskonkurrens. Ett Fair Transport-företag berättar inte bara vad de gör utan även hur de gör det. Och deras redovisningar blir granskade i en oberoende kontroll.

Köper du en transport från ett Fair Transport-certifierat företag köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagens krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Som inte bara erbjuder schyssta villkor för de som kör, tar hänsyn till medtrafikanter och ständigt förbättrar energieffektiveten. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

En hållbar affär

Fair Transport är en hållbar affär för alla inblandade. För oss som säljer transporter och för dig som köper dem. För dina kunder och konsumenter, liksom för hela samhället.

Köper du en Fair Transport köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagens krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Som inte bara erbjuder schyssta villkor för de som kör, tar hänsyn till medtrafikanter och ständigt förbättrar energieffektiveten. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

Mot en ljusare framtid

Behovet av transporter kommer inte att minska inom överskådlig tid, snarare spås en stor ökning. Därmed växer förstås även ansvaret för att dessa transporter sker så säkert, klimatsmart och ansvarsfullt som möjligt.

Med Fair Transport ställer vi, på åkarnas initiativ, flertalet krav inom dessa områden. Fair Transport ska visa på en sund och laglig transport som utförs på så sätt att miljön, trafiksäkerheten och människors arbetsvillkor värderats och prioriterats. Ett av nivåkraven i certifieringen är därför innehav av kollektivavtal. Och det är verkligen på tiden. I dag när många är medvetna om varornas ursprung, hur djuren har haft det och om arbetarna får avtalsenliga löner – är det fortfarande få som frågar hur transporten har gått till. Nu sätter åkerinäringen fokus på transporterna genom att gå först och ställa höga krav på oss själva.

Det är dags att knyta ihop de kravmärkta varorna till kravmedvetna konsumenter med en hållbar transport! På så vis blir hela kedjan äntligen komplett för ett ansvarsfullt samhälle.

Ett självklart val

Varför välja Fair Transport?
Hållbarhetscertifierade transporter
Ansvarsfulla transporter
Miljö och klimatsmarta transporter
Trafiksäkra transporter
Årlig redovisning
Krav på andel förnybart drivmedel
Tredjepartsgranskning
Certifiering i flera nivåer
Medvetenhet i alla led
Årlig uppföljning
Hållbara transporter – hela vägen

Sök Certifierade Företag

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no