Var med och driv utvecklingen mot en bättre framtid!

En hållbar affär för alla

Du som köper transporter har ett stort ansvar och har många saker att ta hänsyn till. Det räcker inte med att de transportörer som du upphandlar har de tillstånd som krävs för att utföra en transport och att de följer lagar, regler och riktlinjer. Upphandlade transportörer bör också ta socialt ansvar för sina medarbetare, tänka klimatsmart och jobba aktivt med trafiksäkerheten. Fair Transport-certifieringen kan förenkla för dig. Fair Transport säkerställer att certifierade transportörer arbetar på ett sunt sätt med minsta möjliga klimatpåverkan, goda arbetsvillkor och hög trafiksäkerhet i ständigt fokus.

 

Hitta ditt Fair Transport företag

Tiden att vårda vår värld och våra medmänniskor är nu

Idag kräver fler konsumenter, organisationer och verksamheter att företag engagerar sig och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Vi är måna om att våra grönsaker är ekologiskt odlade, att arbetarna som har producerat våra kläder har bra arbetsförhållanden och att våra bilar och fabriker minimerar sina utsläpp för att värna om miljön. Människors och organisationers engagemang i HUR en verksamhet bedrivs ställer krav på företaget öppenhet och transparens. Affärsverksamheter behöver både vara lönsamma och hållbara för att ha en framtid och vi behöver visa våra kunder och konsumenter att vi lever som vi lär och arbetar utifrån sunda värderingar.

Var med och driv utvecklingen framåt inom åkeribranschen

Precis som andra näringsverksamheter står även åkerinäringen inför stora förändringar och ökade krav vad gäller både miljö, hållbarhet och socialt ansvar. Du som transportköpare är en del av att driva utvecklingen inom åkeribranschen framåt. Du har möjlighet att ställa krav på de åkerier du anlitar, att de lever upp till de lagar, kriterier och riktlinjer som gör att vi tillsammans kan skapa en hållbar åkerinäring. Samtidigt visar du dina kunder och konsumenter att du som transportköpare tar ansvar för hela kedjan att knyta ihop de kravmärkta varorna till kravmedvetna konsumenter med en hållbar transport.

Därför ska du se till att upphandla åkerier som är certifierade Fair Transport

En transportaffär som förhandlas fram med lågt pris som enda krav är sällan eller aldrig en bra affär. För den transport som bedöms endast utifrån sitt låga pris saknar troligen andra viktiga kvaliteter. Åkeriföretag som ständigt pressas att sälja sig för billigt har inte alltid resurserna för rimliga löner, fortbildning av personalen, vettiga arbetstider, löpande kontroller och investeringar i säkrare fordon med energisnåla motorer. Det i sin tur tummar på kvaliteten. I slutändan är det inte en hållbar lösning för vare sig köpare eller säljare av transporter.

Fair transport säkerställer att certifierade transportörer arbetar på ett sunt sätt med minsta möjliga klimatpåverkan, goda arbetsvillkor och hög trafiksäkerhet i ständigt fokus. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och följs löpande upp via en tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs på ett ansvarsfullt sätt i linje med certifieringens syfte och mål, det vill säga för goda arbetsvillkor, ökad trafiksäkerhet och ett ständigt arbete för lägre utsläpp och minskad klimatpåverkan.

När du upphandlar ett Fair Transport certifierat åkeri kan du vara säker på:

  • att åkeriet lever upp till lagens krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö.
  • att åkeriet mäter, tar ansvar och öppet redovisar för en ständig förbättring.
  • att åkeriet erbjuder sina medarbetare bra och rättvisa arbetsförhållanden.
  • att åkeriet tar ansvar för säkerheten för transporten och därmed även ökar säkerheten ute på våra vägar.
  • att åkeriet arbetar aktivt för att minska utsläppen och därmed inverkan på vår miljö.

Ett självklart val

Varför välja Fair Transport?
Hållbarhetscertifierade transporter
Ansvarsfulla transporter
Miljö och klimatsmarta transporter
Trafiksäkra transporter
Årlig redovisning
Krav på andel förnybart drivmedel
Tredjepartsgranskning
Certifiering i flera nivåer
Medvetenhet i alla led
Årlig uppföljning
Hållbara transporter – hela vägen

Sök Certifierade Företag

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no