Varubud Fair Transport

Fortfarande stor hunger att hänga med för anrika Varubud Åkeri

25 apr 2022

I dag är nästan 300 medlemsföretag inom Sveriges Åkeriföretag anslutna till Fair Transport, transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Varubud Åkeri är ett av företagen som arbetat hårt med att nå högsta meritvärde. Men nöjer sig gör de inte – utrymme finns alltid för förbättring. Reportage från Svensk Åkeritidning nummer2 2022.

För drygt tio år sedan lanserades Fair Transport, certifieringen som ger ett kvitto på åkeriföretags hållbarhetsarbete inom klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. För Varubud Åkeri var det viktigt att vara med redan från början.
– Företaget grundades 1946 och har alltså funnits länge, men vi är fortfarande hungriga på att hänga med på nya initiativ, säger Daniel Johansson, vd på Varubud Åkeri.

Fair Transport-certifieringen har efter uppdateringen i höstas tre mervärdesnivåer, 1 till 3, där krav och kriterier ökar i takt med siffrorna. Certifieringen säkerställer att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart och företagen följs upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Varubud Åkeri har högsta meritvärde.
– Det är jätteroligt att vi ligger på en trea, det är väldigt viktigt för oss att vi är ett schysst företag på alla områden, säger Daniel Johansson.

Lantmännen, som är en av Varubud Åkeris kunder, har arbetat hårt för att öka andelen alternativa drivmedel och Varubud Åkeri hade, delvis som en respons på det, funderingar på att gå över till RME. I stället valde åkeriet HVO 100.
– Det tyckte vi var bra då, men utvecklingen går framåt hela tiden och vi vill vara en del av den. Så sedan 2016 kör vi uteslutande på HVO 100 för alla kunder. Men vi kan inte stanna där, vi vill och kan bli ännu bättre. Man får inte slå sig till ro och tro att man är klar, vi kan bli bättre på massor av saker, säger Daniel Johansson.

Därför fortsätter utvecklingen och investeringarna. Varubud Åkeri har lagt en förorder på två gasbilar som väntas levereras om drygt ett år. Det är ett alternativ till HVO:n, som bara fått skattebefrielse för ett år i taget och därför skapar osäkerhet hos bolaget om vilket ben man ska stå på.
– Ingen kunde väl ana de priser på drivmedel som vi ser i dag och det är en av våra största utmaningar. Vilken teknik ska vi satsa på? Investeringen för gasbilarna är en halv miljon högre än för dieseldrivna fordon, eldrivet en ännu större investering. Men eftersom gas ändå är skattebefriat till 2030 så känns det mycket tryggare än HVO. Det är sådana förutsättningar vi vill veta från våra politiker, vi behöver klara spelregler för att våga ta klivet och satsa de extra pengarna, säger Daniel Johansson och fortsätter:
– Vi har som företag ett enormt ansvar för utvecklingen, om vi ska kunna fortsätta leva på den här jorden. Sedan handlar också mycket om ekonomi, men framför allt hur viktiga man tycker frågorna är. För oss har det växt fram under åren och i dag är hållbarhet en stor del av företaget. Vi har investerat i solceller på taken på våra byggnader och kylrummen är till 75 procent självförsörjande på el från dem. Vi får se när första lastbilen på el kommer för vår del, det är en ekonomisk fråga och allt kommer i olika skeenden.

Den sociala hållbarheten är minst lika viktig som klimat- och miljöfrågorna och Daniel Johansson menar att personalen är företagets största tillgång.
– Nya klimatsmartare fordon går att köpa, det kan vem som helst göra. Men att få kunnig personal som vill stanna hos oss är en helt annan sak. Vi vill att personalen ska trivas här och vara kvar länge. Det är en stor utmaning redan nu, då vi har en hel del pensionsavgångar framöver. Många som redan slutat på grund av åldersskäl fortsätter jobba på timmar och vikariat, det är kanske ett bevis på att de trivs. Men vi kan inte ha det så för evigt. Vi måste skapa en attraktiv miljö för att folk ska söka sig till oss. Och vi får aldrig nöja oss, utan behöver se vad som lockar människor till en arbetsplats framöver.

Och det handlar inte bara om lönen, menar Daniel Johansson, som själv varit chaufför och vet vad yrket handlar om:
– All administrativ personal hos oss har kört själva, så vi vet vilka utmaningar vi har att göra med. Även om vi kommit längre från ratten skapar den egna erfarenheten en större förståelse. Jag tycker vi har ett humant sätt att vara mot varandra, en fin företagskultur som är svår att sätta på pränt. Men vi jobbar mycket med upplevelsen att det ska vara trevligt här. Sedan har vi såklart utmaningar som alla andra, det är full rulle och stressigt. Men vi hoppas alla känner sig trygga med att kunna uttrycka sig och känna att de får hjälp.

En annan utmaning är att nå ut till personalen med information när företaget växer och de blir fler.
– Vi har nyligen introducerat en app som fungerar som en form av intranät. Där delas olika typer av information, nyheter och andra saker som händer. Vi vill få personalen att känna sig delaktiga i företaget.

Varubud Åkeri påbörjade 2016 ett omfattande digitaliseringsarbete. Sedan dess har det helt digitala transportledningssystemet förändrat arbetet radikalt för företaget och mycket av den tidigare handpåläggningen går numera automatiskt.
– Vi jobbar på ett helt annat sätt nu än 2016. Den manuella hanteringen har ersatts av direktkommunikation mellan våra och kundernas system, bland annat. Vi samarbetar också med fler åkerier som vi blir ihopkopplade med digitalt – det fungerar lite som Facebook – och beställningar kan skickas direkt in i vårt system. Det underlättar mycket. Vi har några få kunder som vi jobbar med manuellt och det tar väldigt mycket tid.

Även tidsrapportering, positionering, nedladdning av färdskrivardata och förarkort och en del annat ska automatiseras helt, med start första kvartalet 2022.
– Det är sådant som man ibland måste påminna folk om och en automatisering av det spar mycket arbete för alla.

Under hösten 2022 lanserar Varubud Åkeri en IT-strategi för kommande tre-fyra år.
– Vi måste fortsätta där också och får inte stanna av. Det finns mycket kvar att göra, säkerheten behöver vi se över bland annat. Vi har även ett digitalt lagerhanteringssystem som är kopplat till vårt transportledningssystem. Och ju fler samverkande system och utomstående företag vi delar dessa med, desto viktigare blir säkerhetsbiten.

Digitaliseringen har en stark koppling till företagets hållbarhetsarbete. Säkrare mätvärden och fordonsdata ska hjälpa till att minska bränsleförbrukningen genom att minimera antal körda mil samtidigt som fyllnadsgraden ska maximeras.
– Det är enkelt att välja bra drivmedel, den största utmaningen är att få till en bra turtäthet med hög fyllnadsgrad och minimera antal körda mil. Nästa steg är att hitta stöd i systemen för detta.

Daniel Johansson tycker att digitaliseringen är en viktig del av att utveckla och effektivisera företaget.
– Det märks nu när vi växer snabbt och administrationen ökar, och det är något vi ser över hela tiden. Framför allt måste vi titta på den tidsödande manuella handläggningen och vad vi kan göra åt den för att i stället kunna lägga tiden på personal och kunder. Digitaliseringen kan hjälpa oss att lägga tid på rätt saker, helt enkelt.

För Varubud Åkeri betyder Fair Transport-certifieringen mycket.
– Vi är stolta över att ha fått den. Det kommer mer och mer nu att större företag tittar på certifieringen. Den är något att luta sig mot. Jag tror och hoppas att det kommer vara fortsatt viktigt för kunderna och att den kommer efterfrågas ännu mer, säger Daniel Johansson.

Om Varubud Åkeri AB

  • Grundades: 1946
  • Verksamhet: Bud, distribution, kyltransporter, farligt gods, terminalverksamhet och 3PL/lagerverksamhet
  • Finns i: Kontor/terminal i Eskilstuna
  • Omsättning 2021: 54 miljoner kr
  • Antal anställda 2021: 50

Text: Emelie Högberg

Foto: JS Sverige

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no