Fraktkedjan satsar på Fair Transport

Fraktkedjan satsar på uppdaterade Fair Transport

19 dec 2019

Fraktkedjan har varit med från start i Fair Transport. De jobbar också på att de 105 delägarna ansluter sig med sina åkeriföretag.

Reportage från Svensk Åkeritidning nummer 1-2020.

– Eftersom vi strävar efter att vara en ledande aktör i vår region arbetar vi aktivt med att vara en hållbar aktör, och att konkurrera med schyssta villkor, säger Fraktkedjans vd Peter Agervi. Av det skälet passar det mycket bra för oss att ansluta till nya, uppdaterade Fair Transport, inte bara för oss som central, utan också för våra delägare. Våra medarbetare, delägare och chaufförer ska ha bästa möjliga arbetsmiljö vilket för oss innebär att de risker vi utsätts för ska belysas, analyseras och reduceras.

Peter Agervi förklarar att Fraktkedjan löser allt från rena transportuppdrag till kompletta helhetslösningar inom både distribution och anläggning.
– Med löfte om hög kvalitet, personligt engagemang och medvetenhet kring vår miljöpåverkan vill vi tillsammans med våra kunder, åkare och intressenter skapa förutsättningar för hållbar utveckling.

På Fraktkedjan pågår för närvarande ett intensivt arbete med att få delägande åkerier att var för sig ansluta sig till Fair Transport.
Miljö- och kvalitetschef Nina Signell-Rane och delägaradministratör Elin Nilsson arbetar sedan en tid med att ha dialog med delägarna och med att få dem att ansluta till Fair Transport.
– Vi är verksamma i Västsverige, det är här vi arbetar för att minska belastningen på vår miljö och skapa förutsättningar i vardagen, säger Nina Signell-Rane. För våra delägare, förare och medarbetare. Det är här vi kan göra skillnad. Att bygga för framtiden handlar för oss om att transportera på ett hållbart sätt. Det betyder också att vi måste förhålla oss till internationella, nationella, regionala och lokala mål. Göteborg ska till exempel minska koldioxidhalten från vägtransporter med 80 procent fram till år 2030. Vi ska medverka till att dessa mål kommer att uppfyllas.

Fraktkedjan består av 105 lokala entreprenörer som förfogar över 300 lastbilar och 50 maskiner som sköts av erfarna och kompetenta medarbetare.
– Tillsammans strävar vi efter att lösa våra kunders transportbehov, vilket ofta innebär anpassade lösningar och handpåläggning, säger Peter Agervi. Allt för att stärka våra kunders konkurrenskraft. Det kräver ett stort personligt engagemang. År 2011 gick Fraktkedjan samman med LBC Väst. Tillsammans blev företagen ännu starkare i Västsverige. Fusionen skapade förutsättningar för oss att leverera kompletta transportlösningar i hela regionen.

Peter Agervi är sedan 2002 vd för Fraktkedjan. Då redovisade bolaget en omsättning på cirka 300 miljoner kronor. Omsättningen för 2019 beräknas uppgå till cirka 700 miljoner kronor.

Peter Agervi, vd, Fraktkedjan

Idag är Fraktkedjan ett stabilt och välmående företag med en effektiv administration, stark styrning i kvalitets- och miljöfrågor och med hållbarhet i fokus.

Fraktkedjan – med huvudkontor i Mölnlycke och platskontor i Stenungsund och Skene – är indelat i de båda affärsområdena Anläggning och Distribution. Fördelningen av omsättning mellan dessa affärsområden har förändrats de senaste åren.
För tio år sedan svarade Distribution för ungefär två tredjedelar och Anläggning för en cirka tredjedel av Fraktkedjans totala omsättning, säger Peter Agervi. Nu är fördelningen den omvända. Främsta skälet är att Göteborgsregionen är expansiv med ett stort antal bygg- och infrastrukturprojekt som har byggts och som är under byggnation. Och här har vi knutit till oss uppdrag.

Fraktkedjan har en mycket bred kundbas. Inom affärsområdet Anläggning är några av de större och medelstora bygg- och anläggningsbolagen kunder och inom affärsområdet Distribution finns kunder inom bland andra dagligvaru- och VVS-sektorerna.

Utöver uppdrag inom anläggning och distribution utför Fraktkedjan även omfattande specialtransporter av tungt, brett och långt gods. Fraktkedjan erbjuder även försäljning av material från egna berg- och grustäkter samt mottagning och förädling av massor.

Sedan många år utför Fraktkedjan dessutom omfattande transporter för Ica. För närvarande utför 22 lastbilar uppdrag för Ica via Fraktkedjan. Två av dem ägs av Fraktkedjans eget åkeri – Fraktkedjan Åkeri.
– Ica har högt ställda miljö- och hållbarhetskrav och vi har i samarbete med dem utvecklat effektiva transportlösningar.

Elin och Nina ser en fördel att åkarna och maskinentreprenörerna tillsammans äger Fraktkedjan.
– Var och en av oss – oavsett om det är personal på kontoret, delägare eller förare – tar vårt ansvar, säger de. Var och en vill vårt gemensamma bästa, och det stärker även våra kunders konkurrenskraft. Naturligtvis har vi olika åsikter ibland, men vi har en gemensam vilja att tillsammans bli bättre.

Peter Agervi har börjat märka att hållbara transporter efterfrågas mer än tidigare.
– Här är Fair Transport ett sätt att få ännu ett försäljningsargument att få ett helhetsåtagande eller en transport, säger han. Det finns dock fortfarande ett stort antal transportköpare som ännu inte har börjat tillämpa Fair Transport eller liknande kriterier i sina upphandlingar. Det är min förhoppning att vi i branschen tillsammans kan vara med och påverka transportköparna att i större utsträckning tillämpa dessa riktlinjer och krav.

Två av de delägande åkerierna i Fraktkedjan som hittills har anslutit till Fair Transport är Wilgo och OPP Transport och Entreprenad.
– Klart vi ska vara med i Fair Transport, säger Maria Thorslund, affärsansvarig på OPR Transport och Entreprenad. Det är lika självklart som att välja Fair Trade i affären. I familjen lever vi sunt och ekologiskt, då tycker vi att vårt företag också ska bidra till en bättre planet.

OPR Transport och Entreprenad är familjeföretaget som valde att gå med i Fair Transport direkt. Maria Thorslund, affärsansvarig, tillika gift med företagets vd Peter Andersson, började arbeta på heltid i företaget vid förra årsskiftet. 
– Åkeribranschen är särskilt påpassad, säger Maria Thorslund. Jag insåg att det är viktigt att vara med på tåget redan från start. Vi har arbetat med trafiksäkerhet, hållbarhet och goda arbetsvillkor sedan länge, med åtagandet Fair Transport blir vi tydligare. Inte minst internt.

OPR Transport och Entreprenads affärsidé är att erbjuda transporter och logistiktjänster, utförda med högsta kvalitet och effektivitet. Med modern fordonsflotta och kompetent personal utlovas kundanpassade tjänster med god service.

Företaget som alltid har satt förarna i fokus, har självklart både trafiksäkerhetspolicy och personalpolicy. Men i december, när alla förare samlas till en träff kommer det att vara enklare att tala om något som alltid är på tapeten, nämligen körsättet. Det blir en skillnad när ett företag är fullt transparenta. Alla våra uppdrag utförs på ett trafiksäkert sätt och med minsta möjliga miljöpåverkan.
– Vi behöver vara säkra på att vi håller det vi lovar, säger Maria Thorslund. Fair Transport är ett verktyg som vi kan använda internt. Vi kan trycka på att det har blivit ännu viktigare att vi behöver vara säkra på att vi håller det vi lovar. Kör lugnt, systematiskt och varsamt. 

Joacim Göransson, vd i Wilgo, framhåller att uppdaterade Fair Transport är bra för branschen.
– Det är bra för alla oss i åkeribranschen som vill överleva i framtiden, säger han. Det finns åkerier som inte sköter sig vilket är ett problem för oss som är skötsamma. Vi är delägare i Fraktkedjan som är bäst i klassen när det gäller delägare som uppfyller kriterierna för uppdaterade Fair Transport.

Redan från start 2010 såg Joacim Göransson vikten av att arbeta klokt i hållbarhetsfrågor. Idag är Wilgo ett modernt och affärsmässigt företag med elva fordon och tretton anställda. Verksamheten präglas av omtanke om människor och miljö. 
– Jag har en ledarpolicy som innebär att jag aldrig säger åt någon att göra något jag inte själv kan tänka mig att göra, säger han.

Strategin är att implementera en hållbar utveckling och bidra till att de 17 målen i FN:s Agenda 2030 följs.
– Vi kör till exempel en HVO-driven bil chartrad av NCC i bygget med Västlänken, säger Joacim Göransson. Det är trevligare och renare med fossilfritt när man jobbar i staden, även om det inte var ett krav från beställaren.

Joacim noterar att kunderna inte har börjat efterfråga hållbara transporter, men tror att det sker i en snar framtid. Fair Transport formulerar en gemensam vision och en ram för goda styrelseformer. Åkerinäringen får en skjuts i arbetet för sina ambitioner och kan nå sina hållbarhetsmål.
– Det är viktigt att erbjuda bästa möjliga villkor för medarbetarna i företaget, säger han. Vi har märkt att sjuktalen minskar. Personalen stannar. De är lojala och ställer upp när det behövs. Förutom att det känns rätt, finns det en stor ekonomisk vinst med att arbeta medvetet med frågorna som Fair Transport lyfter. 

På Wilgo byter man successivt ut sina fordon mot mer miljöeffektiva och ergonomiska.
– Den ergonomiska utformningen är lika viktig, säger Joacim Göransson. Alla som jobbar på Wilgo ska hålla i många år. Genom att erbjuda goda villkor, fräscha lastbilar samt konkurrenskraftiga och avtalsenliga löner får vi förare som trivs på jobbet. Personalen stannar och sjukdagarna blir färre.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no