Götene kyltransporter ansluter sig till Fair Transport

GÖTENE KYLTRANSPORTER ANSLUTER TILL FAIR TRANSPORT

27 sep 2019

Ett av Sveriges större privatägda åkerier inom tempererade transporter – Götene Kyltransporter – ansluter till Fair Transport.

– Ett självklart beslut, säger bolagets vd Dennis Karlsson. Götene Kyltransporter har under många år profilerat sig som ett miljömedvetet åkeri. Vi jobbar dagligen med ansvar, miljö och trafiksäkerhet.

För Götene Kyltransporter går miljö och kvalitet hand i hand.

– Vår kvalitet ska inte sjunka på grund av vårt miljöengagemang, säger Dennis Karlsson. Tvärtom ser vi att en del av vår kvalitet är just vårt miljötänk. Götene Kyltransporter har under många år profilerat sig som ett miljömedvetet åkeri. Sedan 2017 är vi KRAV- samt EKO-certifierade.

Götene Kyltransporter kan leverera allt från enkla transporter till komplexa logistiklösningar med hämtning av gods, lager, plock samt leverans till slutkund.

– Av totalt 113 fordon har vi 6 gasfordon och 1 elfordon, säger Dennis Karlsson. Dessutom en ny gasanläggning i Götene utmed E20, som invigdes våren 2019. Vi har el från förnybara källor, och från 2018 egenproducerad el från solceller. Vår tvätthall är miljömärkt med eget reningssystem.

Med 300 anställda arbetar åkeriet aktivt för att bolagets chaufförer ska vara ett föredöme i trafiken.

– Våra bilar bär vårt varumärke och är vårt ansikte utåt mot kunder, kollegor och medtrafikanter, säger Dennis Karlsson. Vi har uppföljning på förare för att se hur dom följer hastigheter och kör- och vilotider, samt alkolås vid nyckelskåpen där man får blåsa vid start och hemkomst. 

______________________________________________________________________________

Sätt företaget på kartan över seriösa åkeriföretag

Med en lättnavigerad hemsida visar åkerinäringen musklerna genom sitt arbete för bra bränsle, goda arbetsvillkor, fungerande arbetsmiljö och trafiksäkra fordon. Det är nytt och unikt och har väckt uppmärksamhet i hela Europa.

Genom att välja en Fair Transport får transportköparna en affärspartner som öppet redovisar och tar ansvar för en stadig förbättring. På sikt blir det möjligt för slutkonsumenterna att skilja Fair Transport från vanliga transporter.

  • Företaget måste vara medlem i Sveriges Åkeriföretag
  • Fyll i anmälan och skicka in
  • Du får en bekräftelse via mejl
  • Logga in och gå till ”Mina sidor”
  • Lämna information i sex steg. Inför varje steg finns information om vilka uppgifter du behöver ha redo, samt en fingervisning om hur många minuter varje moment tar
  • Gör ansökan i din takt. Sidan med de uppgifter du redan fyllt i sparas så att du alltid kan gå tillbaka och fortsätta
  • Uppgifter går att ändra när något händer som påverkar dina åtaganden


SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no