Hållbar tillväxt för Mejeritransporter Tord Johansson AB

29 sep 2020

KARLSTAD. I sin ungdom drömde Tord Johansson från Frykerud i Värmland om att bli bonde och att driva lantbruk med mjölkproduktion. Men Tord hade inte ekonomin att själv köpa en mjölkgård. Istället startade han 1972 ett enbilsåkeri och började köra mjölk från gårdar i Värmland till mejerier. Sedan dess har verksamheten vuxit och i dag har Mejeritransporter Tord Johansson i Karlstad 140 anställda och en fordonsflotta på mer än 40 lastbilar. Omsättningen för 2020 beräknas uppgå till cirka 145 miljoner kronor.

Text & Foto: Anders Karlsson, Svensk Åkeritidning

Mejeritransporter Tord Johansson i Karlstad utför olika typer av transporter.
– Vi jobbar dagligen med intransporter, mellantransporter och distribution av färdiga produkter till butik åt Arla, säger Tord Johansson. Mellantransporterna består av mjölk, kravmjölk och grädde samt paketerade mejerivaror. Vi kör även restprodukter från olika livsmedelsindustrier som vi upphandlar och distribuerar som djurfoder till svinproducenter.

Företaget utför även budbilskörning mellan Karlstad och Jönköping.
– Vi utför även körningar åt Värmlands mejeri och andra värmländska företag. Idag finns vi i olika delar av Sverige, både i Värmland, Hälsingland, Medelpad, Gävleborg och Västra Götaland, säger Tord Johansson. Vi utför intransporter av mjölk för Arla i Värmland, Västra Götaland, Västernorrland och Gävleborg. Dessutom ansvarar vi för all mjölkdistribution i hela Värmland. Vi hämtar alla produkter i Kallhäll, Stockholm och lastar om på vår terminal i Karlstad för vidare distribution.

En del av Mejeritransporters lastbilar med förare är stationerade i Karlstad och på några andra orter i Värmland. Dessutom har bolaget lastbilar och förare stationerade i Sundsvall, Ljusdal, Bollnäs, Gävle, Götene, Skövde och Fristad,

Miljö- och hållbarhetsfrågor står högt på agendan hos Mejeritransporter. Av det skälet var det en självklarhet för bolaget att ansluta sig till uppdaterade Fair Transport.
– Den utveckling som har skett från det tidigare ställningstagandet till dagens åtagande känns helt rätt, både för oss och hela åkerinäringen, säger Tord Johansson. En stor del av de mejerivaror vi transporterar är kravmärkta – både när det gäller intransporter, mellantransporter och distribution. Att kravmärkta varor även transporteras på ett miljövänligt sätt sluter ytterligare en del av kedjan i livsmedlens väg – från jord till bord.

Tord Johansson framhåller att man sätter stort värde på hållbarhet och miljö i sitt dagliga arbete vilket även bolagets kunder ställer krav på åkeriet att göra.
– En konkret åtgärd är bland annat våra två nya biogasbilar som vi är riktigt stolta över, säger han. En investering som ligger helt rätt i tiden och som möjliggjorts genom vårt nära samarbete med Arla och våra kunder. Den ena biogasdrivna lastbilen transporterar mejeriprodukter mellan Karlstad och Stockholm/Kallhäll och den andra utför intransporter av mjölk från bondgårdar i Sunne, Torsby och Malung till Arlas mejerier.
Även Kent Eriksson, transportsamordnare på intransport samt miljö- och kvalitetsansvarig på Mejeritransporter, ser positivt på Fair Transport.

Fair Transport stärker vårt varumärke, säger han. Det känns bra att kunna synliggöra att vi både är seriösa i vårt företagande och att vi tar ansvar för arbetsmiljö, miljö, klimat och trafiksäkerhet. En självklarhet för oss och många inom åkerinäringen. Tyvärr finns en helt annan bild av näringen. Det är hög tid att den negativa bilden försvinner och Fair Transport bidrar absolut till det. Genom Fair Transport fick vi även en påtryckning att se över våra rutiner, policys och vårt arbetsmiljöarbete. Något som behöver göras regelbundet.

Ingen av Mejeritransporters lastbilar drivs med ”vanlig” diesel. Istället är det RME, HVO och biogas som gäller.

Mejeritransporter Tord Johansson är ett riktigt familjeföretag med positiv utveckling. Tord och hans fru Anna-Lena samt deras tre söner Henrik, Patrik och Fredrik jobbar här nära ihop med Kent Eriksson som är transportsamordnare samt miljö- och kvalitetsansvarig.
Tord är vd och hans fru Anna-Lena sköter ekonomin. Även sönerna har sina olika ansvarsområden. Patrik är fordonsansvarig och Fredrik sköter transporter och logistik för den del av verksamheten som finns i Götene, Skövde och Fristad. Henrik ansvarar för verkstaden.

Mejeritransporter har en egen verkstad som sköter service, reparationer och underhåll av både lastbilar, släpvagnar och påbyggnader. Det finns även en travers i verkstaden som bland annat används för att lyfta av och på tankar på lastbilar och släpvagnar. Verkstadsmedarbetarna på Mejeritransporter utför även service och reparationer för en del av Arlas egenägda tankar och släpvagnar. Verkstaden är dessutom auktoriserad serviceanläggning för tankpåbyggaren VM Tarm.

När Tord Johansson startade sitt åkeri så började han köra mjölk för Värmlandsmejerier, därefter Milko. Verksamheten utökades successivt.

2011 förvärvade Arla Milko och för Mejeritransporters del innebar detta fortsatt förtroende för befintliga transporter, samt utökning av transportuppdragen.
I samband med Arlas förvärv av Milko så beslutade Arla att lägga ned Milkos mejeri i Karlstad. Tord Johansson såg att det därmed öppnades nya affärsmöjligheter.
– Av det skälet köpte jag och Mejeritransporter – tillsammans med tre andra intressenter, Konsum Värmland, Eko Väst Invest och Grön Ko – hela anläggningen av Arla, säger Tord Johansson. Efter fyra år löste Grön Ko och Mejeritransporter ut Konsum Värmland och Eko Väst Invest och sedan dess är Mejeritransporter hälftenägare i anläggningen som drivs under namnet Matmejeriet.

Matmejeriet finns i de fastigheter som tidigare var tillverkningslokaler åt Milko. Fastigheterna är totalt på 13 400 kvadratmeter och är mycket lämpade för livsmedelsproduktion. Ambitionen med Matmejeriet är att hyra ut lokaler till främst livsmedelsproducenter, både stora som små, inom Värmland med omnejd.
– Eftersom syftet med Matmejeriet är att främja livsmedelssektorn kommer man inte bara bli hyresgäst, säger Tord Johansson. Vill man, finns det också möjligheter att få stöd i frågor så som marknadsföring, logistik, livsmedelskontroller och många andra frågor man kan komma i kontakt med som producent.

En del av verksamheten i Matmejeriet driver Mejeritransporter i egen regi. Det handlar bland annat om en omlastningsterminal och ett lager för kylda varor där Christian Johansson och Johan Moen är ansvariga och Mikael Johansson är distributions- och personalansvarig.

I dagsläget kommer 250 lastbilar och personbilar per dygn till Matmejeriet för att lasta eller lossa gods och varor.

Den allra största delen av verksamheten i Matmejeriet utgörs dock av de företag som hyr in sig i lokalerna. I dagsläget finns det ett 40-tal företag inom ett varierande antal verksamheter som är hyresgäster – allt från små kontor till större ytor för produktion och paketering av livsmedel och matvaror samt utlastning.
– Matmejeriet har varit en lyckad satsning och en fin komplettering till åkeriets lastbilstransporter, säger Tord Johansson. Det finns fortsatt stor potential både när det gäller transporterna i åkeriet och verksamheten i Matmejeriet.

I år har Mejeritransporters verksamhet utökats en hel del. Detta efter att åkeriet i samband med en upphandling i Västra Götaland tog över fyra tankbilsekipage och ett 20-tal medarbetare samt tillhörande transportuppdrag för Arla. Det handlar om intransporter av mjölk i Västergötland samt mellantransporter av mjölk som tidigare utfördes av AA Åkeri som försattes i konkurs den 11 februari 2020.
– Detta uppdrag passar väl in i vår befintliga verksamhet eftersom vi sedan tidigare har två tankbilsekipage stationerade i den regionen, säger Tord Johansson.

För Tord Johansson och hans söner och övriga medarbetare räknar man med fortsatt bra tillväxt även framöver.
– Tack vare duktiga medarbetare och ett hållbarhetstänkande som genomsyrar hela verksamheten är vi redo att möta framtidens efterfrågan inom de sektorer vi är verksamma, säger han.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no