Hela EB Road Cargo koncernen ansluter till Fair Transport

25 sep 2020

För EB Road Cargo är Fair Transport ett kvitto på att företaget tänker hållbart, långsiktigt och att de är en attraktiv arbetsgivare. Med ökade kundkrav på hållbarhet är det viktigt att arbetet blir en naturlig del i verksamheten.

400 fordonsenheter, 350 anställda, 12 egna platskontor och utförare av fjärrtransporter, distribution, kran, container och trailertransporter, säkerhetstransporter och flyttverksamhet gör EB Road Cargo till en aktör att räkna med på transportmarknaden. Deras affärsidé är att erbjuda kundnära logistiklösningar inom verksamhetsområden som ställer högre krav på säkerhet, hållbarhet och tillförlitlighet.

Kundernas förväntningar på hållbarhet är högre nu än för bara några år sedan. För oss är det viktigt att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del i vår verksamhet. Att kunna möta marknadens krav, både nu och i framtiden, är ett måste, säger Jörgen Magnusson, vd.

EB Road Cargo har valt att gå med i Fair Transport vilket verkligen visar på ett helhetstänk.   

Vi ser Fair Transport som ett kvitto på att vårt företag verkligen tänker hållbart, långsiktigt och att vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom Fair Transport får vi en chans att visa upp att vi tar ansvar för miljön, våra anställda och åtagandet mot våra kunder. Att det dessutom är vår bransch som har tagit det här initiativet tycker vi är riktigt bra.  

Företaget deltar även med alla sina kontor i Vehcos svenska mästerskap i Sparsam körning, och det med framgång. 2019 kammade några av chaufförerna på deras Gävlekontor hem pris för bästa förbättrarna både nationellt och internationellt.  

Företages hållbarhetsarbete kommer självklart att ligga i fokus när det kommer till utveckling och bolagets framtida satsningar.

Även om vi är väldigt kundstyrda i vårt detta så ser vi att proaktivitet i hållbarhet kommer vara en konkurrensfördel men också framtida faktor för existensberättigande. Vi måste tänka hållbart i allt vi gör, våra kunder kommer ställa ännu högre krav på hållbarhet i framtiden och detta innebär att vi måste anpassa vår verksamhet efter de nya krav som kommer, avslutar Per.

Den 15 september uppmärksammades det att EB Road Cargo gått med i Fair Transport. Sveriges Åkeriföretags regionchef i Stockholm, Torbjörn Heierson fanns på plats och gratulerade företaget. Han passade även på att lämna över en Fair Transport-rollup till Jörgen Magnusson, vd, och Per Lundgren, sälj- och marknadsansvarig.

Grattis!

På bilden ser vi från vänster Jörgen Magnusson, Torbjörn Heierson och Per Lundgren.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no