Ingen julstämning eller Black Friday utan lastbilar

26 nov 2020

Pandemin håller ett otäckt grepp om världen men människan hittar hela tiden nya lösningar. Näthandeln förmodas slå rekord både inför julhandeln och Black Friday. Det hade inte gått utan lastbilar, en naturlig del i samhällets kretslopp av varor och tjänster. Som E-handelskonsument kan du bidra till omställningen till en fossilfri transportsektor.

Att handla på nätet har blivit en del av vardagen och bakom vardagens shoppingtur eller något du beställt hem i ditt arbete, har sannolikt en lastbil rullat fram och levererat. För fjortonde året i rad ökar e-handeln. Från 2018 till 2019 ökade handeln på nätet med hela 16 procent till att 2019 omsätta hela 300 miljarder kronor. E-handeln är numera en naturlig del i vardag och har blivit en rutin för många. Allt tyder dessutom på att näthandeln kommer fortsätta öka, vilket ökar kraven på åkerinäringen att fortsätta leverera på ett hållbart sätt. Åkerinäringens initiativ Fair Transport är åkeriernas sätt att synliggöra transporter som utförs hållbart – både när det kommer till socialt ansvarstagande, minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet.

Ökar handeln ökar transporterna 
Under andra kvartalet 2020 ökade e-handeln med hela 49 procent och under kvartal tre med 39 procent, jämfört med samma period föregående år. Det som ökat mest är handel av dagligvaror och heminredning.  
Den kraftigt ökade efterfrågan har inneburit vissa förändringar för näthandelns leveranser. För konsumenterna har leveransalternativen ökat. Det är längre leveranstider och även mer generösa returvillkor. För åkerinäringens del gäller det att utveckla sig och hitta smarta lösningar kring transporteffektivisering då den kraftigt ökade näthandeln blir en allt större utmaning.

Du som konsument kan påverka
I kombination med ökade transporter, delvis på grund av näthandeln, står åkerinäringen inför en stor omställning till fossilfria transporter samtidigt som behovet av fler förare ökar. Åkerinäringen behöver 50 000 nya förare de närmaste 10 åren.
För att omställningen av transportsektorn ska vara effektiv krävs både en ökad synlighet och en högre värdering av hållbara leveransalternativ, från råvaruleveranser ända ut till slutkonsument.   
Hur många konsumenter får veta hur och vem som fraktar deras beställda varor? Konsumentmakten är stor. Medvetenheten och efterfrågan på hållbara transporter behöver öka hos konsumenterna. Då kommer företagens hållbarhetsarbete att prioriteras högre i beställarled och då kommer omställningstakten att öka ytterligare.

Vårt tips, både inför julen och Black Friday – Fråga efter ett hållbart leveransalernativ, en Fair Transport, nästa gång du gör en beställning!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no