Integrationer i Fair Transport

07 okt 2022

Ständig förbättring är inte bara viktigt för våra certifierade företag utan även för oss på Fair Transport. Genom att integrera Fair Transport med andra system underlättar vi inte bara för våra användare utan vi kvalitetssäkrar även certifieringen.

Idag har vi integrationer med SÅ Klimat Calc och Fordonskontroll. Vi har även släppt ett API för andra att kunna hämta information om vilka företag som är certifierade. Något som är efterfrågat från transportköpare, banker och försäkringsbolag.

Hämta drivmedelsuppgifter från SÅ Klimat Calc

Nu är det möjligt att hämta drivmedelsuppgifter från SÅ Klimat Calc. Det kräver att ni har konto på SÅ Klimat Calc och att tankdata hämtas integrerat från drivmedelsbolag.
Det går inte att hämta information genom den här API lösningen om det inte sker genom integration med drivmedelsbolag, det är för att säkerställa att information som kommer från SÅ Klimat Calc stämmer och inte behöver granskas.
Om ni har tankningar utom integrationen behöver ni fortfarande göra rapporten manuellt.

Hämta fordonsuppgifter från fordonskontroll

Ni som har konto på Fordonskontroll har nu möjlighet att hämta era fordonsuppgifter därifrån, det som hämtas är antal fordon i de olika miljöklasserna. Ni behöver då inte hämta hem aktuellt yrkestrafiktillstånd för uppladdning. Det fungerar även för er som har flera åkerier på samma konto i Fordonskontroll, t ex LBC/transporförmedlare eller större koncern.

Uppgifterna hämtas på organisationsnummer för det företag som ansöker/uppdaterar Fair Transport.

För er som har Filialer upplagda i Fordonskontroll har i Fair Transport även möjlighet att lägga upp dessa, mer om det hittar ni inloggade på Fair Transport.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no