Kommunen måste vässa sina upphandlingar

21 feb 2024

I debattartikel lyfter vi den mycket viktiga nyckeln till att vi ska nå uppsatta mål!
Ungefär 30 procent av allt som upphandlas innehåller transporter, vilket innebär att transportnäringen har en avgörande betydelse för omställningen. Här skulle offentliga upphandlingar kunna spela en viktig roll. Men chansen går förlorad när kommunen missar att ställa tydliga krav på hållbara transporter. Goda ambitioner räcker inte. Omställningen måste ske i samverkan mellan köpare och säljare. Och den måste ske nu!

Kommunen måste vässa sina upphandlingar (kuriren.nu)

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no