Kriterieuppdatering 1/10 2023

16 jun 2023

Årligen har vi möjlighet att se över kriterierna för att följa Certifieringens syfte och närma oss de uppsatta målen.
Det här sker under våren och följs av ett Dialogmöte där vi förmedlar förslagen. Dialogmötet är i Maj där alla certifierade företag bjuds in.
Nu är det klart vilka kriterieuppdateringar som sker för redan certifierade företag vid den årliga uppdateringen och för nyansökningar från och med 1 oktober 2023. För de som är certifierade innan 1/10 görs finns alltså de nya kriterierna då det är dags för den årliga uppdateringen under 2024.

Drivmedelsuppgiften som vi efterfrågar då är co2redution och inte andel förnybart drivmedel, de nya nivåerna blir följande:
– Grundnivån är oförändrad
– Mervärdesnivå 1 blir 40% co2red
– Mervärdesnivå 2 blir 60% co2red
– Mervärdesnivå 3 blir 80% co2red

Miljöklass på fordon förändras i grundnivån och blir följande:
– Miljöklass på fordon får ha max 15% fordon av lägre Euroklass. Med lägre Euroklass menas äldre än Euro5 och de får endast gå som reservfordon. För ett mindre åkeri är det tillåtet med 1 reservfordon upp till 5 fordon.

Det här är vad vi presenterade på Dialogmötet och efter det även skickat ut till alla certifierade företag.
I samband med dessa uppdateringar så uppdaterar vi även Användarvillkoret.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no