Lojal personal – framgångsfaktor för Wilgo

14 okt 2019

”Fair Transport 2.0 är bra för branschen och oss som vill överleva i framtiden. Det finns åkerier som inte sköter sig vilket är ett problem för oss som sköter oss. Vi är delägare i Fraktkedjan AB som är bäst i klassen när det gäller delägare som uppfyller kriterierna för Fair Transport 2.0″, Joacim Göransson, VD Wilgo AB

Redan från start 2010 såg Joakim Göransson vikten av att arbeta klokt i hållbarhetsfrågor. Idag är Wilgo ett modernt och affärsmässigt företag med elva fordon och tretton anställda. Verksamheten präglas av omtanke om människor och miljö.

– Jag har en ledarpolicy som innebär att jag aldrig säger åt någon att göra något jag inte själv kan tänka mig att göra.

Strategin är att implementera en hållbar utveckling och bidra till de att de 17 målen i FN:s Agenda 2030 följs.

– Vi kör till exempel en HVO-driven bil chartrad av NCC i bygget med Västlänken. Det är trevligare och renare med fossilfritt när man jobbar i staden, även om det inte var ett krav från beställaren.

Joakim noterar att kunderna inte börjat efterfråga hållbara transporter, men tror att det sker i en snar framtid. Fair Transport formulerar en gemensam vision och en ram för goda styrelseformer. Åkerinäringen får en skjuts i arbetet för sina ambitioner och kan nå sina hållbarhetsmål.

– Det är viktigt att erbjuda bästa möjliga villkor för medarbetarna i företaget. Vi har märkt att sjuktalen minskar.Personanlen stannar. De är lojala och ställer upp när det behövs. Förutom att det känns rätt, finns det en stor ekonomisk vinst med att arbeta medvetet med frågorna som Fair Transport lyfter.

På Wilgo byter man successivt ut sina fordon mot mer miljöeffektiva och ergonomiska. Inom kort levereras en ny bil, beställd från Scania. Den drivs av ren RME.

– En bil kör 9000 mil per år, det gör skillnad. Den ergonomiska utformningen är lika viktig. Alla som jobbar på Wilgo ska hålla i många år. Genom att erbjuda goda villkor, fräscha lastbilar samt konkurrenskraftiga och avtalsenliga löner får vi förare som trivs på jobbet. Personalen stannar och sjukdagarna blir färre.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no