Lyckat samarbete där hållbara transporter är fokus!

25 aug 2022

Se bifogad annons där Coop som transportköpare och Nordanå Transport AB som transportör beskriver hur viktigt det är med samarbete för att nå mål och hur det kan underlätta för transportköpare att ställa krav på Fair Transport certifierade företag.
https://etidning.di.se/shared/spread/di-del-a-2022-08-25-p18-19/vE4Q5GSD

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no