Märsta Förenade ansluter sig till Fair Transport

13 aug 2019

Märsta Förenade Åkeriföretag ansluter till Fair Transport och tar därmed nästa steg för att visa på kvalitet.

Märsta Förenade har som en uttalad ambition att alltid arbeta för bästa hållbara utförande av sina tjänster. Det betyder att Märsta Förenades kunder ska vara trygga i att få det man beställt, i tid, till rätt kostnad och utan att behöva vara oroliga för lönedumpningar eller miljö/klimatvidrigt utförande.

Just detta är vad Fair Transport står för – därför har nu Märsta Förenade valt att ansluta sig till transportbranschens ”Svanen-märkning”.

Enligt Märsta Förenade är transportbranschen inte känd för att aktivt arbeta för att minska utsläpp, välkomna reglerade löner eller säkerställa att hastighetsregler efterlevs.
Tvärt emot det arbetar Märsta Förenade. Med fokus på trafiksäkerhet, arbetsmiljö och utsläpp.

– Aggressiva hållbarhetsmål är en självklarhet, säger Mikael Andersson, vd i Märsta Förenade.  Hållbarhetsarbete är fråga om Ekonomi, Säkerhet och Miljö. Om man inte viktar alla tre parametrar lika, så faller hela hållbarheten. Detta gjuter Fair Transport grunden för. Vi vill visa på vårt enorma ansvarstagande och genom Fair Transport blir det lätt för kunden att följa upp.

Fair Transport startades av Sveriges Åkeriföretag för att försöka att ge transportköpare en form av kvalitetsstämpel av transporter.

Under 2019 har detta utvecklats ännu mer med en webbaserad plattform för transportköparen där man öppet visar alla parametrar som grundar just hållbara transporter.

Sveriges Åkeriföretags ambition är att om du väljer du ett Fair Transport-företag köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring. Fair Transport ska stärka seriösa åkerier och transportföretag i en hård konkurrens och göra det lättare för ansvarstagande transportköpare att välja rätt transportör.
Den 3 juli skrev därför Märsta Förenade på ansökan till Fair Transport vid ett möte i Visby under Almedalsveckan.

– Vi är stolta att en så stark aktör som Märsta Förenade valt att knyta sig till Fair Transport, och det gör att vi i ett slag nu passerar 4200 knutna fordon. säger Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag.

Varför Fair Transport?
Det har varit många diskussionen om HUR man utför transporter i Sverige. Det säger Sveriges Åkeriföretag att man vill ändra på. Därför har man valt att ta fram denna kvalitetsstämpel som man väljer att jämföra med en ”transportbranschens Svanen-märkning”.

– Fair Transport ger uppdragsgivaren en möjlighet att kontrollera om åkeriet faktiskt följer de hållbarhetsdirektiv som upphandlingarna ställer, säger Ulric Långberg, branschchef i Sveriges Åkeriföretag.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no