SÅ Klimat Calc – Redovisar åkeriets klimatpåverkan

12 sep 2022

Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller SÅ Klimat Calc, ett verktyg för redovisning av miljö- och klimatpåverkan från transportuppdrag. Genom SÅ Klimat Calc kan du enkelt skapa rapporter för att styrka kravet på andel förnybart drivmedel i Fair Transport.

Verktyget underlättar för bland annat transportörer och transportköpare att följa upp både hela företags och även uppdrags klimatpåverkan, förnyelsebar andel, energianvändning och förbrukade resursers miljöprestanda. Det helt webbaserade verktyget erbjuder vem som helst att skapa ett konto utifrån tre olika kontotyper beroende på behov.

Användaren kan skapa rapporter med ett valfritt antal fordon/maskiner, tidsperioder, drivmedelstyper och mängder. Systemet, som innehåller databas med fordonstyper och drivmedelsprodukter, ger användaren förslag på typiska värden med stora möjligheter till egna justeringar.

För den som önskar finns möjlighet att även redovisa nyckeltal genom att miljöpåverkan sätts i relation till utförd nytta/transportarbete via ett stort antal parametrar.

Direkt i verktyget kan skapade rapporter delas med andra användare, exempelvis till transportköpande kunder. Med några knapptryckningar kan transportköparen sammanställa ett valfritt antal rapporter till en premiumrapport. Premiumrapporten utgör ett bra underlag för att analysera totala värden men även alla ingående delar.

Verktyget kan användas oberoende av typ av fordon eller maskin, körmängd (km eller timmar) och tankningsenhet (liter, kg, kWh).

SÅ Klimat Calc är ett stöd för att satsa på och styrka klimatsmarta och hållbara transporter och kan användas som underlag till hållbarhetscertifieringen Fair Transport.

Läs mer om verktyget.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no