Curt Sillström åkeri gör åtagandet för Fair Transport

Sillströms Åkeri blir grönare

16 dec 2019

Nyligen utsågs Curt Sillström till Årets företagare i Östersund 2019. Sedan godkändes Sillströms Åkeri för Fair Transport. Och företaget blir grönare och grönare. Alla nyinvesteringar är bra miljöval. Chaufförerna utbildas i miljöfrågor. Socialt ansvar för medarbetare och säkerhet på arbetsplatsen genomsyrar hela verksamheten.

– Det var roligt att få bli Årets Företagare och att få den uppskattningen efter 50 år med åkeriet. Jag tror framgången beror på att jag är riskbenägen och kan ta snabba beslut. Jag behöver inte fundera eftersom jag har sett vad som fungerar.

När det gäller Fair Transport behövdes ingen betänketid. Allt var på plats. Curt konstaterar att Fair transport är en viktig kvalitetssäkring. När han startade företaget 1969, med en bil, satsade han på kvalitet. Idag står 80 personer på lönelistan. Kunderna erbjuds kranbilar, gräv- och lastmaskiner, renhållning, betong- och miljötransporter samt snöröjning och sandning.

– Med åtagandet för Fair Transport kommer vi ett snäpp högre på köparnas lista. De ser hur vi arbetar mot våra hållbarhetsmål. Tyvärr finns det många åkerier som inte uppfyller baskriterierna. Reglerna för att platsa borde vara ännu striktare, för branschens skull.

För två år sedan omkom en av våra bästa kranförare i en olycka på Sillströms Åkeri.

– Det var min svåraste stund under mina femtio år. Vi hade kommit långt i vårt arbete för att skapa en trygg, säker arbetsplats. Men när en olycka sker spelar det ingen roll hur många policydokument man har.

Säkerheten skärptes. Tillsammans med kunder och personalhälsan har företaget granskats för att minimera hälsoriskerna. Här pågår ett systematiskt arbete för hållbarhet i vardagen.

– Vi inbjuder till regelbundna samtal, enskilt och i grupp. Det finns en aktiv skyddskommitté, där talespersoner gör ronder på verkstad och kontor. Alla anställda besvarar regelbundet enkäter i syfte att ta reda på hur de upplever sin arbetsmiljö och företaget i stort. Vi systematiserar avvikelserapporter och har tydliga policys som revideras kontinuerligt. Vi tänker alltid ligga steget före, avslutar Curt

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no