Skånemejerier certifierar sina transporter med Fair Transport

15 feb 2024

Skånemejerier har valt att certifiera sitt egenägda åkeri i Fair Transport,
åkerinäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg.
Certifieringen är en del i företagets hållbarhetsarbete och vision om att bli
Sveriges mest hållbara mejeri.


Skånemejerier arbetar för att minimera negativ klimat- och miljöpåverkan
genom hela värdekedjan, från gård till konsument. I vår egen produktion är
målet att uppnå en fossilfri mejeriverksamhet till 2025 och för att uppnå
detta arbetar vi fokuserat med energi och transporter.

– Genom certifieringen i Fair Transport kan vi synliggöra vårt systematiska
hållbarhetsarbete med våra transporter. Certifieringen ger oss ett kvitto på att
vi arbetar på rätt sätt kring minskad miljöpåverkan, ökad trafiksäkerhet och
socialt ansvarstagande, vilket är viktigt för oss, säger Peter Liljedahl,
Transportchef på Skånemejerier.


Fair Transport är transportbranschens hållbarhetscertifiering av
godstransporter på väg och är en viktig del i branschens förändringsarbete
med slutmålet: helt fossilfria godstransporter. Certifieringen har tydliga,
uppföljningsbara krav som kontrolleras i flera led och av tredje part.

– Sedan vi gick över till att driva en del av vår varudistribution i egen regi är
vi både utförare och beställare av transporter. För oss är det viktigt att vi
ställer samma krav på oss själva som vi ställer på våra transportörer, säger
Peter.


För att nå uppsatta klimatmål och en fossilfri transportsektor är samarbetet
mellan transportköpare och åkeriföretag avgörande. Med en gemensam
målbild där kundkraven bygger på en dialog kring möjligheter och
förutsättningar, kommer andelen fossilfria lastbilstransporter att öka.

– Skånemejeriers hållbarhetsarbete med hela transportkedjan är ett föredöme
i branschen och vi är glada att de valt att certifiera sig i Fair Transport. Under
2023 var 100% av Skånemejeriers inrikes transporter i deras åkeri fossilfria
och de uppnår redan den högsta mervärdesnivån i Fair Transport.
Mervärdesnivåerna bidrar till företagens fortsatta utveckling och ställer högre
krav på reduktion, miljöklasser på fordon och alkolås, säger Maria Werpers
Dahl, verksamhetsledare på Fair Transport.

Läs hela pressmeddelandet hos Skånemejerier.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no